sobota, 21 grudnia 2019

Życzenia!

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom życzymy, aby święta miłe były i kolędy im towarzyszyły, a nowy rok niech spełni wszystkie  plany i marzenia oraz ich bliskich, aby radość i szczęście było przy wszystkich.
Zarząd Koła Pomorskiego SNM: 
Katarzyna, Janina, Helena, Marlena i Wojciech

sobota, 26 października 2019

Gratulacje dla Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Marynarki Wojennej w Gdyni!

Wg. danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Gdyńska Trójka zdobyła Pierwsze Miejsce w Trójmieście i w województwie pomorskim uzyskując wysokie i najlepsze wskaźniki efektywności nauczania w danej szkole, które dotyczą między innymi wkładu szkoły w wyniki nauczania.
Mierząc EWD w liceach i technikach oraz porównując wyniki ich uczniów z egzaminów gimnazjalnych z wynikami matur w Polsce, to wg danych C K E Liceum nr 3 w Gdyni zajęło 4 miejsce w skali ogólnopolskiej z EWD wynoszącym 12,7.

GRATULUJEMY!!!

piątek, 11 października 2019

NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM OŚWIATY!

W Dniu Edukacji Narodowej, w tym szczególnym dla nas dniu upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej i będącym świętem wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty - życzymy dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszych sukcesów zawodowych.
Niech się spełnią Wam marzenia, a Waszemu codziennemu zaangażowaniu w życie szkoły niech towarzyszy wszystko co najlepsze, radosne i piękne!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk

Tekst: Janina Sikorska

foto: link

czwartek, 10 października 2019

Mazury na nas czekają - 28 października 2019 roku

W dniu 28 października 2019 roku o godzinie 12-tej w niezwykle malowniczym klimacie MAZUR będzie miało miejsce "ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW", bo pod takim tytułem odbędzie się w tym dniu o godzinie 12-tej w EŁKU w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Konferencja Nauczycieli Matematyki na różnych poziomach edukacyjnych, na którą SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorami Konferencji są Doradcy Metodyczni w zakresie matematyki, doświadczeni nauczyciele matematyki, członkowie Koła Pomorskiego, znani z interesujących wykładów i warsztatów prowadzonych m.in. na konferencjach krajowych SNM - Ewa Ładna z Giżycka oraz Tomasz Wierzchowski z Węgorzewa reprezentujący Zarząd Główny SNM. Współorganizatorzy to: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego w Giżycku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, OKE w Łomży, ELITMAT, GWO.

poniedziałek, 9 września 2019

100-lecia P T M w Krakowie

KRAKÓW przywitał w dniach 3-7 września ponad 1000 MATEMATYKÓW POLSKICH na JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE z okazji 100-lecia PTM pod Patronem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Komitet Honorowy: Jarosław Gowin(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Prezes PTM, Rektorzy Uniwersytetów Krakowskich: Ekonomicznego, Rolniczego, Pedagogicznego im. KEN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

piątek, 30 sierpnia 2019

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

  JUŻ PO WAKACJACH! 

P O Z O S T A Ł Y   T Y L K O   w s p o m n i e n i a!
W I T A M Y   w  N O W Y M   R O K U   S Z K O L N Y M   2019/2020   N A U C Z Y C I E L I   MATEMATYKI  i ich   U C Z N I Ó W, życząc jednocześnie   DUŻO   ZDROWIA,  POMYŚLNOŚCI i samych szczęśliwych dni  RADOŚCI!!!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska i W. Tomalczyk

czwartek, 20 czerwca 2019

W a k a c y j n e Ż Y C Z E N I A!

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
w pierwszym DNIU WAKACJI,
w tym szczególnym dla Was dniu
- ż y c z y m y Wam spokojnego, dłużej trwającego snu
oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości.
Tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia
pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.

Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM KASIA Z JANINĄ, MARLENĄ, HELENĄ i WOJTKIEM
Tekst:Janina Sikorska
Folo: link

sobota, 8 czerwca 2019

K o l e j n e ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW z klasy pierwszej i drugiej LO nr 3 im.Marynarki Wojennej w GDYNI!

G r a t u l u j e m y!!!!!

prof.oświaty Wojciechowi Tomalczykowi i jego UCZNIOM,

którzy zdobyli PIERWSZE MIEJSCE w XVIII N A D F I N A Ł A C H   ZAWODÓW   MATEMATYCZNYCH w dniu 7 czerwca 2019r. o godz.10.30 w GNIEŹNIE.  N A D F I N A Ł Y odbyły się z udziałem TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN UCZNIOWSKICH, będących ZWYCIĘZCAMI MECZÓW MATEMATYCZNYCH z Pomorza, Dolnego Sląska i Wielkopolski. W wyniku rozwiązywania bardzo trudnych zadań matematycznych, reprezentujący w/wym województwa uzyskali następujące p-kty: 3 L O Gdynia - 43 pkt,  3 LO Wrocław -11 pkt, 2 LO Gniezno - 8,5 pkt

piątek, 31 maja 2019

Jak wspominamy ŻYWY FRAKTAL - trójkąt SIERPIŃSKIEGO w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku?

Również DZIECI 4, 5 i 6 letnie z PRZEDSZKOLA nr 59 w GDAŃSKU w dniu 30.05.2019 roku UCZCIŁY 100-lecie PTM i Jubileuszowy ROK MATEMATYKI 2019. 
O godz 11:00 w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM w dniu 30 maja zorganizowane zostało TWORZENIE FRAKTALA - trójkąta SIERPIŃSKIEGO z udziałem DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pod opieką ich nauczycieli. ORGANIZATOR: Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Tworząc boki trójkąta równobocznego w trzech kolorach DZIECI wykonywały też rytmiczne ruchy za pomocą rąk i główek na zmianę trzema kolorami: żółtym, zielonym i czerwonym tworząc przy tym niezapomniany widok i nastrój zabawowy. 
Natomiast OGRÓD PRZEDSZKOLNY stał się BAJECZNĄ ILUSTRACJĄ z poruszającym się wewnątrz Żywym FRAKTALEM - trójkątem SIERPIŃSKIEGO.

niedziela, 12 maja 2019

ZAPRASZAMY!

W związku ze 100-leciem PTM i Jubileuszowym ROKIEM MATEMATYKI 2019 w dniu 30 maja o godzinie 11:00 do PRZEDSZKOLA NR 59 w Gdańsku.
W celu uczczenia 100-lecia PTM DZIECI przedszkolne 4, 5 i 6 letnie pod opieką swoich nauczycieli ułożą FRAKTAL, stając się ŻYWYM trójkątem Sierpińskiego. Przed ułożeniem FRAKTALA odbędą się zajęcia z udziałem dzieci w 4 grupach stosownie do wieku, podczas których zapoznają się m.in. z pojęciem FRAKTALA, informacją dotyczącą polskiego matematyka WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO oraz konstrukcją niektórych figur geometrycznych.
D O  Z O B A C Z E N I A!!!!
Organizatorem "ŻYWEGO FRAKTALA, TRÓJKĄTA SIERPIŃSKIEGO" w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku jest Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrektorem Przedszkola. Prowadzącym zajęcia z dziećmi będzie członek Koła Pomorskiego SNM - Mariusz Holz. Do zobaczenia!
Zarząd Koła Pomorskiego SNM.
Tekst: J. Sikorska

piątek, 10 maja 2019

G r a t u l a c j e !!!

Gratulujemy KOLEŻANCE z Koła Pomorskiego SNM mgr Mirosławie Sztandarskiej i jej uczennicom z kl.8 SP JULII JASIEŃSKIEJ i MARCIE ZOLOTAR - 1 miejsce w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE: M A T E M A T Y C Z N E   K A M E R Y organizowanym przez Fundację Maciejko w m-cu kwietniu 2019 r. 

Julia i Marta udział wzięły w kategorii kl.7-8, 3 Gimnazjum zdobywając pierwsze miejsce za film edukacyjny pt."ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT MATEMATYKI "

Julia i Marta są uczennicami klasy 8-ej SZK.PODST.w Czerninie woj.POMORSKIE.

Tekst: Janina Sikorska

środa, 8 maja 2019

M A T U R A z MATEMATYKI 2019 r. poziom podstawowy 7 maja godzina 14:33

Węgorzewo przywitało nas po raz kolejny rozwiązywaniem zadań maturalnych z poziomu podstawowego. DLA PRZYPOMNIENIA PIERWSZY RAZ rozwiązywanie NA ŻYWO KILKANAŚCIE MINUT PO MATURZE zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego miało miejsce w dniu 8 maja 2018r.

Z nadzwyczajną swobodą jak zawsze TOMASZ WIERZCHOWSKI - nauczyciel matematyki z LICEUM w Węgorzewie, członek Zarządu Głównego SNM wraz z uczniami przedstawił rozwiązania zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego.

Niezależnie od powyższego NAUCZYCIELE MATEMATYKI Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO opublikowali też swoje propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki. NALEŻY WIĘC PODZIĘKOWAĆ MATEMATYKOM Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO ZA ICH AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNĄ I POPULARYZACJĘ MATEMATYKI NIE TYLKO NA MAZURACH.

wtorek, 30 kwietnia 2019

Kolejne GRATULACJE dla EWY ŁADNEJ z Giżycka!

W dniu 16 maja 2019 roku koleżanka EWA ŁADNA otrzymała DYPLOM za PIERWSZE MIEJSCE w kategorii "AKTYWNY NAUCZYCIEL MATEMATYKI 2019r." w organizowanych 17 WARMIŃSKO-MAZURSKICH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
Natomiast w dniu 30 maja 2019 roku na GALI LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez KURATORIUM w OLSZTYNIE, EWA ŁADNA odebrała LIST GRATULACYJNY z rąk Wojewody będąc jedną wśród 5-ciu wyróżnionych NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy mieli powyżej 3 laureatów przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

wtorek, 16 kwietnia 2019

Pożegnanie...

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. JACKA NAMIEŚNIKA J M REKTORA Politechniki Gdańskiej. 
RODZINIE wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia składają CZŁONKOWIE Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z ZARZĄDEM: K. Kiepiela, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska, W Tomalczyk

Foto: link

piątek, 12 kwietnia 2019

Życzenia wielkanocne!!!

N a j s e r d e c z n i e j s z e ŻYCZENIA WIELKANOCNE dla CZŁONKÓW S N M od koleżanęk i kolegów z KOŁA POMORSKIEGO S N M!
"Pogody, słońca, radości w Niedziele dużo gości, w Poniedziałek dużo wody - to dla zdrowia i urody. Dużo jajek kolorowych, Świąt wesołych oraz zdrowych!" 


Również Waszym UCZNIOM i STUDENTOM ż y c z y m y Radosnych Świąt Wielkanocnych i żeby " ŚMIAŁY SIĘ PISANKI, UŚMIECHAŁY SIĘ BARANKI, MOKRY ŚMIGUS ZRASZAŁ SKRONIE, DUŻO SZCZĘŚCIA SYPIĄC W DŁONIE." 
W imieniu KOLEŻANEK i KOLEGÓW K o ł a P o m o r s k i e g o SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM: K. Kiepiela ,W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska

Foto: link, linkpiątek, 29 marca 2019

Kolejne gratulacje!!!

G R A T U L U J E M Y SUKCESÓW! 
w KONKURSIE  K u r a t o r y j n y m    z       M A T E M A T Y K I    FINALISTOM, LAUREATOM i ich N A U C Z Y C I E L O M - członkom KOŁA POMORSKIEGO S N M z G I Ż Y C K A ! ! !

F I N A L I S C I:
  1. Julia Ciesińska ucz.kl.3 Gimn. n-l mgrJolanta Cichocka
  2. Krzysztof Akanowicz ucz.kl 3 Gimn. n-l mgr Nadzieja Kondak
  3. Patryk Wisniewski ucz.kl.8 Szk.Podst.nr 7 n-l mgr Janina Markowska-Wróbel
  4. Ewelina Olchówka-ucz.kl.8 Szk.Podst.nr 3 n-l mgr Ewa Ładna 
 oraz 5-ciu LAUREATÓW z kl.8 Szk.Podst.nr3 uczniów mgr Ewy Ładnej
  1. Magdalena Bieleniewicz
  2. Małgorzata Borkowska
  3. Bartosz Górny
  4. Wojciech Grodzki
  5. Bartłomiej Modzolewski
oraz LAUREAT kl.7 Szk.Podst.nr 4 - K a m i l S t e m p l e w s k i n-l mgr Barbara Ejsmont


K o l e j n e SUKCESY i GRATULACJE ! 

TO JEST NAJWAŻNIEJSZY SUKCES! GRATULUJEMY UCZNIOM z klasy pierwszej  i drugiej LO nr 3 im. Marynarki Wojennej w Gdyni SUKCESÓW w MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH "MATH NABÓJ". DRUŻYNA JUNIORÓW z pierwszej klasy Liceum - drugie miejsce w Europie i p i e r w s z e w P O L S C E!  
DRUŻYNA SENIORÓW z drugie klasy Liceum - 13 miejsce w Europie: Arkadiusz Czarkowski, Kacper Harasimowicz, Gabriel Kicinski, Maciej Raczuk, Michał Uminski. (www.math.naboj.org)

G R A T U L U J E M Y NAUCZYCIELOWI!
Profesorowi OŚWIATY Wojciechowi Tomalczykowi z ŻYCZENIAMI DALSZYCH SUKCESÓW w przygotowaniach UCZNIÓW do OLIMPIAD, KONKURSÓW i MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH!
Ż Y C Z Y M Y Tobie WOJTKU i Twoim UCZNIOM, aby kolejne dni były pomyślne i radosne z dalszymi SUKCESAMI w życiu codziennym! 

W imieniu KOLEŻANEK I KOLEGÓW z Koła Pomorskiego S N M-KOLEŻANKI z ZARZĄDU Koła Pomorskiego SNM: KASIA z MARLENĄ, NINĄ i HELENĄ 
Tekst:J.Sikorska
Foto: link, link, link

czwartek, 28 marca 2019

Kolejne powitanie!

Witamy kolejną KOLEŻANKĘ w Kole Pomorskim S N M 
IWONĘ MODZELEWSKĄ z B r a l i n a  
zapraszając do udziału w NASZYCH ZEBRANIACH i KONFERENCJACH Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. ŻYCZYMY TOBIE   I W O N K O dalszej realizacji planów w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji zawodowej w popularyzacji matematyki w życiu codziennym - w imieniu KOLEŻANEK I KOLEGÓW Koła Pomorskiego SNM 

Z A R Z Ą D: Wojtek z Kasią, Niną, Heleną i Marleną

Foto: link

poniedziałek, 25 marca 2019

Powitanie!

WITAMY SERDECZNIE w K o l e P o m o r s k i m S N M sześć KOLEŻANEK z Giżycka - Marzennę, Jolę, Basię, Nadzieję i Janinę oraz Kasię z Węgorzewa . 

Zapraszamy Was na nasze Z e b r a n i a i K o n f e r e n c j e KOŁA POMORSKIEGO S N M i ŻYCZYMY WAM aby w s z y s t k o co piękne i matematycznie wymarzone w Waszym Ż Y C I U zostało S P E Ł N I O N E !

Do zobaczenia !

W imieniu członków Zarządu Koła Pomorskiego SNM: 
Wojtek z Heleną, Marleną, Niną i Kasią 
tekst:J.Sikorska
foto: link

środa, 20 marca 2019

Gratulacje!!!

G r a t u l a c j e dla KOLEŻANEK z Koła Pomorskiego S N M i ich UCZNIÓW LAUREATÓW K O N K U R S U KURATORYJNEGO !
1) Joanny Suchomska z kl. 3 Gimnazjum Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w MALBORKU - uczennica mgr Marleny Glosa
2) Marta Zator - kl. 8 Zespół Szkół z CZERNINA, uczennica  mgr Mirosławy Sztandarskiej
3) Zofia Szczekocka  - kl. 3 Gimnazjum nr 24 w Gdyni - uczennica mgr Sylwii Tarała
4) Adam Karaczewski z klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 48 w GDYNI - uczeń mgr Iwony Różańskiej.
Adam Karczewski uczestniczył również w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH - projekt "ZDOLNI POMORZA" - Gdynia, prowadzonych przez SYLWIĘ TARAŁA oraz uczestniczył w zajęciach OLIMPIJSKIEGO KOŁA MATEMATYCZNEGO "P r y m u s" pod kierunkiem profesora oświaty Wojciecha Tomalczyka.
Adam Karczewski znalazł się też na PIERWSZYM MIEJSCU w  Ogólnopolskim KONKURSIE M A K S MATEMATYCZNY.
G R A T U LU J E M Y L A U R E A T O M i W S Z Y S T K I M  NAUCZYCIELOM przygotowującym swoich uczniów do konkursów i życzymy d a l s z y c h  s u k c e s ó w ! ! ! 

W imieniu CZŁONKÓW Koła Pomorskiego SNM - ZARZĄD:
Wojciech Tomalczyk z Katarzyną Kiepielą, Janiną Sikorską, Heleną Dąbrowską, Marleną Glosa 
Tekst: J. Sikorska
Foto: link

niedziela, 3 marca 2019

Wracamy do wspomnień Opolskich!!!

Już po feriach zimowych, czas więc wrócić do wspomnień opolskich z XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w dniach 8-11 lutego 2019 roku w Opolu. Bo jest co wspominać!

OPOLE miasto polskiej piosenki przywitało największymi przebojami opolskimi ponad 600 nauczycieli z Polski w pierwszym dniu XXVIII Krajowej Konferencji SNM. Koncert wywołał tak ożywiony nastrój, że na twarzach niektórych nauczycieli znikało zmęczenie. Przecież wielu z nich pokonując setki kilometrów bezpośrednio przybyli na uroczyste rozpoczęcie konferencji.

Dla przypomnienia: podczas UROCZYSTEJ INAUGURACJI XXVIII KK SNM w dniu 8 lutego 2019 roku, która odbyła się w AULI WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Opolu również wykład inauguracyjny dr Marka Kaczmarzyka wywołał szczególne zainteresowanie wśród obecnych nauczycieli matematyki.

niedziela, 24 lutego 2019

Ostatnie POŻEGNANIE z MARYSIĄ...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,że w dniu 24 lutego 2019 r. zmarła dr M A R I A    L E G U T K O - PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Żegnamy wspaniałą naszą KOLEŻANKĘ i NAUCZYCIELKĘ MATEMATYKI,  PASJONATKĘ, doświadczonego dydaktyka matematyki związaną od ponad 20 lat z działalnością Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. RODZINIE i BLISKIM składamy serdeczne wyrazy współczucia ZARZĄD, KOLEŻANKI i KOLEDZY z Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Tekst:Nina Sikorska

wtorek, 12 lutego 2019

Ferie...

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM MATEMATYKI uczestniczącym w XXVIII Krajowej Konferencji SNM oraz członkom KOŁA POMORSKIEGO - życzymy zasłużonego i zdrowego wypoczynku podczas ferii zimowych ze wspaniałymi WSPOMNIENIAMI z OPOLSKIEJ KONFERENCJI.
Na pewno do zapamiętania jest m.in. szczególny fakt: PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE organizowanym przez FUNDACJĘ RODZINY MACIEJKO "Nauczycielu, a TY z czego jesteś dumny?" - odpowiedz i wygraj.
"Znana z popularyzacji edukacji matematycznej Fundacja Rodziny Maciejko zaprasza uczestników XXVIII Krajowej Konferencji SNM w Opolu do wspólnej zabawy, dzielenia się najmilszymi wspomnieniami i sukcesami oraz pozytywnego współzawodnictwa.

Powitanie!

W i t a m y w naszym KOLE POMORSKIM SNM kolejne KOLEŻANKI - Elżbietę z Gdańska i Justynę z Wejherowa i zapraszamy do udziału w 28 KK SNM w OPOLU oraz w naszych spotkaniach Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto: link

B y l i ś m y na XXVIII KK SNM w O p o l u !


Wspomnienia z tej KONFERENCJI będą nam towarzyszyć przez d ł u ż s z y  c z a s  w  życiu codziennym. Dlatego p o w r ó c i m y do nich zgodnie z życzeniami CZŁONKÓW KOŁA POMORSKIEGO SNM po feriach zimowych! Jednocześnie informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków SNM w dniu 8 lutego 2019 roku wybrano na nową kadencję (2019-2022) PREZESA STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 - A d a m a  M a k o w s k i e g o dotychczasowego Z-ce Prezesa w minionej kadencji. G R A T U L U J E M Y ADAMOMI i jego CZŁONKOM PREZYDIUM, ZARZĄDU GŁÓWNEGO oraz KOMISJI REWIZYJNEJ S N M, z życzeniami dalszych  s u k c e s ó w    z a w o d o w y c h    i   w i e l e   RADOŚCI w życiu prywatnym i zawodowym!


Informujemy również, że reprezentujący Koło Pomorskie SNM - TOMASZ WIERZCHOWSKI w wyniku wyborów w dniu 8 lutego 2019 został wybrany CZŁONKIEM  Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o  STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI (2019-2022).

G R A T U L U J E M Y   T O M K U !!! 

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ZAWODOWYCH oraz kolejnych DNI, MIESIĘCY I LAT pełnych RADOŚCI!Zarzad: K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link, link

poniedziałek, 11 lutego 2019

Kolejne powitanie!

Witamy dwie koleżanki Alinę z Rumi i Janinę z Gdyni w  KOLE POMORSKIM SNM! ALINO i JANINO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZEBRANIACH I KONFERENCJACH Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto - link

poniedziałek, 21 stycznia 2019

XXVIII KRAJOWA KONFERENCJA Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w O p o l u coraz bliżej NAS!!!ZAPRASZAMY WIĘC N A U C Z Y C I E L I MATEMATYKI-PASJONATÓW do udziału w XXVIII KK SNM pod hasłem "M a t e m a t y k a  p r z y s z ł o ś c i ą", która rozpocznie się w dniu 08.02.2019 roku w OPOLU-STOLICY polskiej piosenki

D O Ł Ą C Z C I E   D O   N A S!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Powitanie!

W i t a m y w naszym KOLE POMORSKIM SNM kolejne KOLEŻANKI -

Elżbietę z Gdańska i Justynę z Wejherowa 

i zapraszamy do udziału w 28 KK SNM w OPOLU oraz w naszych spotkaniach Koła Pomorskiego SNM. 

Zarząd K.POM.SNM:
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link

środa, 2 stycznia 2019

ROK JUBILEUSZOWY!!!

Witamy w ROKU JUBILEUSZOWYM POLSKIEJ MATEMATYKI 2019r

MIŁO POINFORMOWAĆ NAUCZYCIELI MATEMATYKI, że w dniu 20 grudnia 2018 r. S E N A T RP  na wniosek PTM podjął UCHWAŁĘ ustanawiającą rok 2019 ROKIEM MATEMATYKI. Dla przypomnienia w dniu 02.04.1919r. w KRAKOWIE powstało TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, które przekształciło się w POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, którego 100-lecie działalności należy uczcić w sposób szczególny jubileuszowy, włączając do wspólnej zabawy "FRAKTAL na 100-lecie" również swoich uczniów. Wprowadzając uczniów i studentów w konstruowanie FRAKTALI, którego twórcą był też POLSKI MATEMATYK WACŁAW SIERPIŃSKI wykażemy jednocześnie, że FRAKTALE mają zastosowanie w życiu codziennym i można ich dostrzec m.in. w przyrodzie i architekturze.