piątek, 31 maja 2019

Jak wspominamy ŻYWY FRAKTAL - trójkąt SIERPIŃSKIEGO w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku?

Również DZIECI 4, 5 i 6 letnie z PRZEDSZKOLA nr 59 w GDAŃSKU w dniu 30.05.2019 roku UCZCIŁY 100-lecie PTM i Jubileuszowy ROK MATEMATYKI 2019. 
O godz 11:00 w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM w dniu 30 maja zorganizowane zostało TWORZENIE FRAKTALA - trójkąta SIERPIŃSKIEGO z udziałem DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pod opieką ich nauczycieli. ORGANIZATOR: Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Tworząc boki trójkąta równobocznego w trzech kolorach DZIECI wykonywały też rytmiczne ruchy za pomocą rąk i główek na zmianę trzema kolorami: żółtym, zielonym i czerwonym tworząc przy tym niezapomniany widok i nastrój zabawowy. 
Natomiast OGRÓD PRZEDSZKOLNY stał się BAJECZNĄ ILUSTRACJĄ z poruszającym się wewnątrz Żywym FRAKTALEM - trójkątem SIERPIŃSKIEGO.
Oprócz tworzenia FRAKTALA, DZIECI PRZEDSZKOLNE AKTYWNIE UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH WARSZTATOWYCH prowadzonych przez mgr Mariusza Holza, nauczyciela matematyki, koordynatora reprezentującego Koło Pomorskie SNM.
Zajęcia zostały przeprowadzone w czterech grupach przedszkolnych. W dwóch młodszych z udziałem 3 i 4-letnich oraz dwóch grupach starszych 5 i 6-latków i odbyły się na terenie PRZEDSZKOLA przed tworzeniem FRAKTALA. Podczas zajęć DZIECI zostały dokładnie zapoznane z tangramem-puzzlami edukacyjnymi oraz Klockami REKO - zestawami do wykonania modeli wielościanów i brył. ZAJĘCIA odbywały si też z zastosowaniem KART PRACY. Podczas konstruowania różnego rodzaju figur geometrycznych, DZIECI miały możliwość podczas zajęć zauważyć, że matematyka to nie tylko same liczby i zadania, ale również geometria, którą można się bawić i swobodnie poruszać się w jej przestrzeni. Przeprowadzenie zajęć w sposób niezwykle interesujący dla DZIECI wywołało szczególną ich aktywność w wypowiedziach np. m.in. "...ja wiem, że WACŁAW SIERPIŃSKI TO POLSKI MATEMATYK". Inny 6-cio latek natychmiast wyjaśnił pozostałym DZIECIOM dlaczego trójkąt nazywa się równoboczny. 

PODSUMOWUJĄC AKTYWNOŚĆ DZIECI W ZAJĘCIACH TO NIE DZIWI NAS FAKT Z JAKĄ ŁATWOŚCIĄ CHĘTNIE TWORZYŁY TRÓJKĄT SIERPIŃSKIEGO STAJĄC SIĘ JEGO ŻYWYM FRAKTALEM. W tym miejscu należy podziękować Pani Dyrektor KATARZYNIE KOSIŃSKIEJ i jej nauczycielkom Pani KRYSTYNIE MIONSKOWSKIEJ i Pani ANNIE KWIATKOWSKIEJ ZA WSPÓŁPRACĘ Z KOŁEM POMORSKIM SNM oraz innym, którzy przyczynili się do zorganizowania "ŻYWEGO FRAKTALA - TRÓJKĄTA SIERPIŃSKIEGO" w Przedszkolu. Dziękujemy również Prezesowi Zarządu Głównego SNM Panu Adamowi Makowskiemu i jego członkom Zarządu za wsparcie finansowe dotyczące nagród dla uczestniczących DZIECI w tworzeniu "ŻYWEGO FRAKTALA W PRZEDSZKOLU". Nagrody zostały przekazane DZIECIOM po zakończeniu prezentacji utworzonego Fraktala-trójkąta Sierpińskiego. Koło Pomorskie SNM reprezentowane było przez członka Zarządu - Janinę Sikorską i koordynatora Mariusz Holza. 

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM
Tekst: Janina Sikorska
Foto: Katarzyna Mionskowska, Katarzyna Kosińska, Mariusz Holz (SNM)