Zarząd

Koło Pomorskie SNM - zarząd

Skład osobowego zarządu Koła Pomorskiego SNM:

Kadencja 2022-2025 (od dnia 23.04.2022)
mgr Janina Sikorska - przewodnicząca
mgr Marzena Paradowska - zastępca (od 18.03.2023) mgr Mariusz Holz (do 17.01.2023)
mgr Beata Wierzbicka - sekretarz (od 19.11.2022) Anna Domzała (do 23.10.2022)
mgr Katarzyna Kiepiela - członek
mgr Marlena Glosa - członek (od 19.09.2022)
mgr Mirosława Sztandarska - członek (od 19.09.2022)
mgr Rafał Cybulski - członek (od 19 listopada 2022)

Kadencja 2018-2021
mgr Katarzyna Kiepiela - przewodnicząca
mgr Wojciech Tomalczyk - zastępca
mgr Janina Sikorska - sekretarz
mgr Marlena Glosa - członek
mgr Helena Dąbrowska - członek
mgr Mariusz Holz - uzupełnienie składu zarządu

Kadencja 2015-2018
mgr Katarzyna Kiepiela - przewodnicząca
mgr inż. Dorota Żarek - zastępca
mgr Janina Sikorska - sekretarz
mgr Iwona Różańska - członek