poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wesołych Świąt!

Nauczycielom i ich Uczniom spokojnych, zdrowych, przepełnionych rodzinnym ciepłem i radością Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, samych szczęśliwych dni i wiele sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2021!!!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd:
Katarzyna K, Janina S, Helena D, Marlena G, Wojciech T, Mariusz H

Foto: link

środa, 14 października 2020

Życzenia z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

"Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka" 
H. Steinhaus  

Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ życzymy NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM szkoły dużo zdrowia, samych radosnych dni, wszelkiej pomyślności, satysfakcji zawodowej i dalszej wytrwałości w wykonywaniu trudnych i ważnych zadań edukacyjnych oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Tekst: Janina Sikorska
W imieniu CZŁONKÓW Koła Pomorskiego SNM-Zarząd:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, Marlena Glosa,
Wojciech Tomalczyk i Mariusz Holz
Foto: link

sobota, 3 października 2020

10 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Witamy w Światowej Akcji Tabliczki Mnożenia wszystkich pasjonatów Nauczycieli Matematyki, wśród których nie zabrakło również członków Koła Pomorskiego SNM, którzy wraz ze swoimi uczniami zorganizowali 10-ty Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w swoich szkołach w dniu 2 października 2020 roku
KOORDYNATOREM LOKALNYM Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Giżycku z udziałem 286 uczestników, w tym 268 uczniów, była Ewa Ładna, doświadczony nauczyciel matematyki, członek Koła Pomorskiego SNM. 

Ewa Ładna zawsze dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami w popularyzowaniu matematyki, służąc im profesjonalną pomocą dydaktyczną. Również na temat organizowania Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia poinformowała wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki, m.in. cytat „Co roku organizuję Dzień Tabliczki Mnożenia ku zadowoleniu wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu. Na lekcjach matematyki uczniowie rysowali i uzupełniali węże matematyczne grając w „Ja mam, kto ma” oraz ćwiczyli tabliczkę mnożenia wykorzystując kości do gry i kwadratową planszę. Na lekcjach informatyki powstały plakaty pełne mnożenia i dzielenia. Jak co roku, Patrole Egzaminacyjne sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów klas III-VIII i pracowników szkoły. Przeegzaminowano wszystkich uczestników, 286 osób. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie zadania, otrzymały imienne certyfikaty. Do udziału w Konkursie Logiczno-Matematycznym (online) zapisali się również uczniowie z nauczycielami oraz rodzice”.

niedziela, 6 września 2020

GRATULACJE!!!

 
Gratulujemy nauczycielom matematyki z 3 Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni Wojciechowi Tomalczykowi i Sylwii Tarała oraz ich uczniowi Mateuszowi Scharmach z klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej, który 06.09.2020 roku zdobył SREBRNY MEDAL OLIMPIJSKI w XIV OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ (14th Middle European Mathematica Olympiad 2020 MEMO). Należy podkreślić, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Europie, 14 Olimpiada Matematyczna została zorganizowana zdalnie po raz pierwszy w historii tej Olimpiady. Zawody w/w Olimpiady odbyły się w dniach 28 sierpnia - 4 września 2020 roku. Wzięło w niej udział 60 uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie z następujących krajów: Austia, Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia i Węgry.  

wtorek, 1 września 2020

WITAMY w Nowym Roku Szkolnym!


Witamy w wyjątkowym roku szkolnym 2020/21. Życzymy wszystkim NAUCZYCIELOM w tym wyjątkowym pandemicznym roku szkolnym najlepszego zdrowia i dalszej wytrwałości w wykonywaniu zawodu NAUCZYCIELA w realizacji swojej pasji zawodowej! 

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - ZARZĄD: 
K. Kipiela, J. Sikorska, H. Dąbrowska, M. Glosa, M. Holz i w. Tomalczyk

Tekst: J. Sikorska

Foto: link

wtorek, 30 czerwca 2020

Czas wspomnień...


Wakacje to czas na wspomnienia!


11 maja 2020 roku to rozpoczynający się 30 rok działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Natomiast w dniach 7-10 lutego 2020 roku odbyła się XXIX Krajowa Konferencja SNM w Toruniu - miejscu urodzenia Mikołaja Kopernika.
Uczestniczącym w konferencji nauczycielom matematyki po wykładach i warsztatach umożliwiono zapoznanie się ze szczegółową historią zabytkową Torunia podczas zwiedzania miasta na zorganizowanych wycieczkach. Należy więc podziękować wszystkim współpracującym z Komitetem  Organizacyjnym i Koordynatorem XXIX KK SNM za atrakcyjne zorganizowanie konferencji. 

sobota, 27 czerwca 2020

Wakacje 2020!

Witamy w pierwszym dniu wakacji!!!!

Życzymy wszystkim nauczycielom matematyki oraz ich uczniom i rodzicom radosnego, słonecznego wypoczynku oraz realizacji planów wakacyjnych. 

  

Niech się spełnią Wasze wakacyjne marzenia!!! 
Tekst: J. Sikorska

W imieniu członków Koła pomorskiego SNM  -Zarząd: 
Kasia, Janina, Helena, Marlena, Wojtek i Mariusz.

poniedziałek, 11 maja 2020

Rok 2020 - ROK JUBILEUSZOWY SNM

W dniu 11 maja 1991 roku w Warszawie powstało STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI na zebraniu z udziałem 20 nauczycieli matematyki - pasjonatów. Wśród uczestniczących byli metodycy matematyki, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie tym pasjonatom matematyki zawdzięczamy istnienie STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI, które zorganizowało w 21 miastach 29 KRAJOWYCH KONFERENCJI. Tu na uwagę zasługuje fakt, że w Międzyzdrojach, Kielcach, Poznaniu i Łodzi dwa razy, a w Grudziądzu aż pięć razy. Ponieważ wśród założycieli był również m. in. profesor WACŁAW ZAWADOWSKI, który przez 29 lat uczestniczy jako aktywny wykładowca podczas Krajowych Konferencji SNM, to na jego ręce składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego WSPANIAŁEGO ZDROWIA! Podkreślić trzeba, że w zebraniu założycielskim w dniu 11 maja 1991 roku uczestniczyli pasjonaci matematyki spoza Warszawy m. in. Marek Legutko, Stefan Turnau, Katarzyna Burnicka, Krzysztof Mostowski. Wymienić też należy takie nazwiska jak m. in. Janek Baranowski i ŚP. Jerzy Nowik, którzy swoją pasją zawodową matematyczną tak jak wyżej wymienieni pasjonaci wywołali coraz większe zainteresowanie wśród NAUCZYCIELI MATEMATYKI wykładami i warsztatami na Konferencjach Krajowych SNM.  Już 8 lutego 1992 roku Zarząd Główny SNM zaakceptował inicjatywę NAUCZYCIELI MATEMATYKI KRAKOWSKICH PASJONATÓW powołując ODDZIAŁ KRAKOWSKI SNM. W wyniku wyborów w dniu 7-go listopada 1992 roku Marek Legutko został wybrany Przewodniczącym Oddziału Krakowskiego SNM.

czwartek, 9 kwietnia 2020

Życzenia wielkanocne!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd KP SNM:
Katarzyna, Janina, Helena, Marlena,
Wojciech i Marusz

Foto: link

czwartek, 2 stycznia 2020

Witamy!

W I T A M Y  N A U C Z Y C I E L I   i   ich   U C Z N I Ó W  w 2020 !


Powróćmy do wspomnień z 2019 roku.

Na pewno pozostanie w naszej pamięci "FRAKTAL w Przedszkolu" na 100-lecie PTM w maju 2019 roku w wykonaniu 4-ro 5-cio i 6-cio letnich PRZEDSZKOLAKÓW z Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to pierwsze przedszkole w Polsce, które uczciło 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dziękujemy jeszcze raz Pani Dyrektor Przedszkola nr 59 w Gdańsku mgr Katarzynie Kosińskiej, nauczycielom i przedszkolnym wykonawcom za ich wspaniałe przedstawienie Fraktala Sierpińskiego.