niedziela, 24 lutego 2019

Ostatnie POŻEGNANIE z MARYSIĄ...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,że w dniu 24 lutego 2019 r. zmarła dr M A R I A    L E G U T K O - PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Żegnamy wspaniałą naszą KOLEŻANKĘ i NAUCZYCIELKĘ MATEMATYKI,  PASJONATKĘ, doświadczonego dydaktyka matematyki związaną od ponad 20 lat z działalnością Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. RODZINIE i BLISKIM składamy serdeczne wyrazy współczucia ZARZĄD, KOLEŻANKI i KOLEDZY z Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Tekst:Nina Sikorska

wtorek, 12 lutego 2019

Ferie...

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM MATEMATYKI uczestniczącym w XXVIII Krajowej Konferencji SNM oraz członkom KOŁA POMORSKIEGO - życzymy zasłużonego i zdrowego wypoczynku podczas ferii zimowych ze wspaniałymi WSPOMNIENIAMI z OPOLSKIEJ KONFERENCJI.
Na pewno do zapamiętania jest m.in. szczególny fakt: PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE organizowanym przez FUNDACJĘ RODZINY MACIEJKO "Nauczycielu, a TY z czego jesteś dumny?" - odpowiedz i wygraj.
"Znana z popularyzacji edukacji matematycznej Fundacja Rodziny Maciejko zaprasza uczestników XXVIII Krajowej Konferencji SNM w Opolu do wspólnej zabawy, dzielenia się najmilszymi wspomnieniami i sukcesami oraz pozytywnego współzawodnictwa.

Powitanie!

W i t a m y w naszym KOLE POMORSKIM SNM kolejne KOLEŻANKI - Elżbietę z Gdańska i Justynę z Wejherowa i zapraszamy do udziału w 28 KK SNM w OPOLU oraz w naszych spotkaniach Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto: link

B y l i ś m y na XXVIII KK SNM w O p o l u !


Wspomnienia z tej KONFERENCJI będą nam towarzyszyć przez d ł u ż s z y  c z a s  w  życiu codziennym. Dlatego p o w r ó c i m y do nich zgodnie z życzeniami CZŁONKÓW KOŁA POMORSKIEGO SNM po feriach zimowych! Jednocześnie informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków SNM w dniu 8 lutego 2019 roku wybrano na nową kadencję (2019-2022) PREZESA STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 - A d a m a  M a k o w s k i e g o dotychczasowego Z-ce Prezesa w minionej kadencji. G R A T U L U J E M Y ADAMOMI i jego CZŁONKOM PREZYDIUM, ZARZĄDU GŁÓWNEGO oraz KOMISJI REWIZYJNEJ S N M, z życzeniami dalszych  s u k c e s ó w    z a w o d o w y c h    i   w i e l e   RADOŚCI w życiu prywatnym i zawodowym!


Informujemy również, że reprezentujący Koło Pomorskie SNM - TOMASZ WIERZCHOWSKI w wyniku wyborów w dniu 8 lutego 2019 został wybrany CZŁONKIEM  Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o  STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI (2019-2022).

G R A T U L U J E M Y   T O M K U !!! 

I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ZAWODOWYCH oraz kolejnych DNI, MIESIĘCY I LAT pełnych RADOŚCI!Zarzad: K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link, link

poniedziałek, 11 lutego 2019

Kolejne powitanie!

Witamy dwie koleżanki Alinę z Rumi i Janinę z Gdyni w  KOLE POMORSKIM SNM! ALINO i JANINO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZEBRANIACH I KONFERENCJACH Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto - link