poniedziałek, 8 sierpnia 2022

CORAZ BLIŻEJ ROZPOCZĘCIA roku szkolnego 2022/2023

Wakacje również sprzyjają wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych między NAUCZYCIELAMI MATEMATYKI zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. AKTYWNY UDZIAŁ m.in. CZŁONKÓW KOŁA POMORSKIEGO w różnego rodzaju KONFERENCJACH dot. m.in. EDUKACJI MATEMATYCZNEJ jest tego przykładem.

Dziękujemy więc Marto za Twoje zaangażowanie w działalność naszego Koła Pomorskiego SNM i za poniższe informacje dotyczące Twojego udziału w konferencjach oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z NAUCZYCIELAMI MATEMATYKI.

"W ostatnim czasie brałam udział w 3 dużych konferencjach: 1 australijskiej i 2 amerykańskich. Łącznie odbyłam 42 sesje z inspirującymi nauczycielami matematyki w Australii i w USA, dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wakacje to czas na wspomnienia!

Na pewno do niezapomnianych wydarzeń w LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM w Węgorzewie w roku szkolnym 2021/2022 należą sukcesy UCZNIÓW Marzeny i Tomasza Wierzchowskich doświadczonych nauczycieli matematyki i członków Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. WYRÓŻNIENIA w KONKURSIE KANGUR:
1. BOGUMIŁ STOMA 3A -WYROZNIENIE - 4miejsce w województwie 
2. DARIA SWITULSKA 1 A -wyróżnienie

Natomiast szczególnym wspomnieniem są FINALISCI: DRUŻYNA- Bogumił Stoma i Szymon Kokocha w KONKURSIE Matematyka Stosowana na Politechnice w Białymstoku.

"Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkol ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce"

Do finału konkursu zakwalifikowało się 41 zespołów z kilkunastu szkol w regionie, m.in. z WEGORZEWA z Liceum Ogólnokształcącego, które reprezentowała DRUŻYNA wyżej wymienionych UCZNIÓW Marzeny i Tomasza Wierzchowskich.

Gratulujemy UCZNIOM i ich NAUCZYCIELOM życząc dalszych sukcesów w następnym roku szkolnym 2022/23.


W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd:
Janina Sikorska - przew., Mariusz Holz - zast. przew., 
Anna Domzała - sekretarz, Katarzyna Kiepiela - członek Zarządu 
Tekst: Janina Sikorska
Foto: link1, link2