czwartek, 2 stycznia 2020

Witamy!

W I T A M Y  N A U C Z Y C I E L I   i   ich   U C Z N I Ó W  w 2020 !


Powróćmy do wspomnień z 2019 roku.

Na pewno pozostanie w naszej pamięci "FRAKTAL w Przedszkolu" na 100-lecie PTM w maju 2019 roku w wykonaniu 4-ro 5-cio i 6-cio letnich PRZEDSZKOLAKÓW z Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to pierwsze przedszkole w Polsce, które uczciło 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dziękujemy jeszcze raz Pani Dyrektor Przedszkola nr 59 w Gdańsku mgr Katarzynie Kosińskiej, nauczycielom i przedszkolnym wykonawcom za ich wspaniałe przedstawienie Fraktala Sierpińskiego.