piątek, 31 maja 2019

Jak wspominamy ŻYWY FRAKTAL - trójkąt SIERPIŃSKIEGO w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku?

Również DZIECI 4, 5 i 6 letnie z PRZEDSZKOLA nr 59 w GDAŃSKU w dniu 30.05.2019 roku UCZCIŁY 100-lecie PTM i Jubileuszowy ROK MATEMATYKI 2019. 
O godz 11:00 w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM w dniu 30 maja zorganizowane zostało TWORZENIE FRAKTALA - trójkąta SIERPIŃSKIEGO z udziałem DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pod opieką ich nauczycieli. ORGANIZATOR: Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Tworząc boki trójkąta równobocznego w trzech kolorach DZIECI wykonywały też rytmiczne ruchy za pomocą rąk i główek na zmianę trzema kolorami: żółtym, zielonym i czerwonym tworząc przy tym niezapomniany widok i nastrój zabawowy. 
Natomiast OGRÓD PRZEDSZKOLNY stał się BAJECZNĄ ILUSTRACJĄ z poruszającym się wewnątrz Żywym FRAKTALEM - trójkątem SIERPIŃSKIEGO.

niedziela, 12 maja 2019

ZAPRASZAMY!

W związku ze 100-leciem PTM i Jubileuszowym ROKIEM MATEMATYKI 2019 w dniu 30 maja o godzinie 11:00 do PRZEDSZKOLA NR 59 w Gdańsku.
W celu uczczenia 100-lecia PTM DZIECI przedszkolne 4, 5 i 6 letnie pod opieką swoich nauczycieli ułożą FRAKTAL, stając się ŻYWYM trójkątem Sierpińskiego. Przed ułożeniem FRAKTALA odbędą się zajęcia z udziałem dzieci w 4 grupach stosownie do wieku, podczas których zapoznają się m.in. z pojęciem FRAKTALA, informacją dotyczącą polskiego matematyka WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO oraz konstrukcją niektórych figur geometrycznych.
D O  Z O B A C Z E N I A!!!!
Organizatorem "ŻYWEGO FRAKTALA, TRÓJKĄTA SIERPIŃSKIEGO" w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku jest Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrektorem Przedszkola. Prowadzącym zajęcia z dziećmi będzie członek Koła Pomorskiego SNM - Mariusz Holz. Do zobaczenia!
Zarząd Koła Pomorskiego SNM.
Tekst: J. Sikorska

piątek, 10 maja 2019

G r a t u l a c j e !!!

Gratulujemy KOLEŻANCE z Koła Pomorskiego SNM mgr Mirosławie Sztandarskiej i jej uczennicom z kl.8 SP JULII JASIEŃSKIEJ i MARCIE ZOLOTAR - 1 miejsce w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE: M A T E M A T Y C Z N E   K A M E R Y organizowanym przez Fundację Maciejko w m-cu kwietniu 2019 r. 

Julia i Marta udział wzięły w kategorii kl.7-8, 3 Gimnazjum zdobywając pierwsze miejsce za film edukacyjny pt."ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT MATEMATYKI "

Julia i Marta są uczennicami klasy 8-ej SZK.PODST.w Czerninie woj.POMORSKIE.

Tekst: Janina Sikorska

środa, 8 maja 2019

M A T U R A z MATEMATYKI 2019 r. poziom podstawowy 7 maja godzina 14:33

Węgorzewo przywitało nas po raz kolejny rozwiązywaniem zadań maturalnych z poziomu podstawowego. DLA PRZYPOMNIENIA PIERWSZY RAZ rozwiązywanie NA ŻYWO KILKANAŚCIE MINUT PO MATURZE zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego miało miejsce w dniu 8 maja 2018r.

Z nadzwyczajną swobodą jak zawsze TOMASZ WIERZCHOWSKI - nauczyciel matematyki z LICEUM w Węgorzewie, członek Zarządu Głównego SNM wraz z uczniami przedstawił rozwiązania zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego.

Niezależnie od powyższego NAUCZYCIELE MATEMATYKI Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO opublikowali też swoje propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki. NALEŻY WIĘC PODZIĘKOWAĆ MATEMATYKOM Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO ZA ICH AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNĄ I POPULARYZACJĘ MATEMATYKI NIE TYLKO NA MAZURACH.