piątek, 22 czerwca 2018

Wakacje tuż, tuż...

Słonecznych  W A K A C JI  oraz wspaniałego  W Y P O C Z Y N K U  wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - życzy Zarząd Koła Pomorskiego SNM

foto: źródło
tekst: J. Sikorska