niedziela, 23 maja 2021

Pożegnanie...

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 maja 2021 r. zmarł dr NORBERT DRÓBKA 89l. MATEMATYK, znany i ceniony autor podręczników i zbiorów zadań, nauczyciel szkół średnich, były wykładowca na Wydziale MATEMATYKI, INFORMATYKI i MECHANIKI Uniwersytetu Warszawskieg0, były dyrektor CODN w Warszawie.

Łącząc się w żałobie, kondolencje i wyrazy współczucia RODZINIE I BLISKIM s k ł a d a j ą nauczyciele matematyki - członkowie i Zarząd Koła Pomorskiego SNM

poniedziałek, 10 maja 2021

30 lat Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki!


Dzień 11 MAJA 1991 roku - to w tym dniu zostało powołane NASZE Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, które jest dla NAS miejscem, gdzie każdy NAUCZYCIEL oprócz wymiany swoich doświadczeń w nauczaniu matematyki znajduje przede wszystkim zrozumienie i pomoc w swoich problemach natury matematycznej i pedagogicznej występujących w środowisku nauczycieli. SNM organizując przez 30 lat liczne KONFERENCJE KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE w przyjaznej atmosferze, nie tylko stanowi miejsce podnoszenia kwalifikacji zawodowych NAUCZYCIELI, ale jest jednocześnie dla nich wsparciem w popularyzowaniu matematyki i w wykazywaniu jej zastosowania w życiu codziennym, co niewątpliwie jest bardzo pomocne NAUCZYCIELOM w zwiększaniu zainteresowań matematyką wśród ich uczniów.

W ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM w dniu 11maja 1991 roku, które odbyło się w Warszawie udział wzięło 20 PASJONATÓW NAUCZYCIELI MATEMATYKI:

1.WACŁAW ZAWADOWSKI(W-wa) 2.BARBARA WALAT(W-wa ) 3.ANDRZEJ WALAT (W-wa) 4.ANNA ZALEWSKA(Grodzisk Mazowiecki) 5.PIOTR PISKORSKI(W-wa) 6.JAN BARANOWSKI(W-wa) 7.STEFAN TURNAU(Kraków) 8.MAREK LEGUTKO(KRAKÓW) 9.BRONISŁAWA PAKIER(W-wa) 10.WOJCIECH JĘDRYCHOWSKI( W-wa) 11.DANUTA STERNA(W-wa) 12.PIOTR PREJBISZ(W-wa) 13.KRZYSZTOF MOSTOWSKI(Biała Podlaska 14.KATARZYNA BURNICKA(Toruń) 15.MACIEJ BRYŃSKI(W-wa) 16.MIROSŁAW DĄBROWSKI(W-wa ) 17.MARYLA KOWALSKA(W-wa) 18.ELŻBIETA PIETRASIK(W-wa) 19.ZBIGNIEW ROGOWSKI (W-wa) 20.TADEUSZ KURAN(W-wa).

To na ZEBRANIU ZAŁOŹYCIELSKIM wybrano PREZESA SNM Wacława Zawadowskiego, ówczesnego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, niezwykle zaangażowanego w powołaniu SNM, bardzo lubianego i mającego szczególne zaufanie wśród członków SNM do dnia dzisiejszego.

Natomiast pierwsze Walne Zebranie SNM odbyło się już w nowym biurze SNM w Bielsku- Białej w listopadzie, na którym to ponownie wybrano Prezesem SNM WACŁAWA ZAWADOWSKIEGO, który pełnił obowiązki Prezesa do 2001 roku. W kolejnych kadencjach SNM w ciągu tych 30 lat działalności Stowarzyszenia następnymi wybranymi PREZESAMI BYLI :

2. KRYSTYNA DAŁEK 2001-2004, 2004-2007 
3. HENRYK KĄKOL 2007-2010, 2010-2013
4. ALINA PRZYCHODA 2013-2016, 2016-2019
5. ADAM MAKOWSKI 2019 -2022

Należy również przypomnieć, że pierwszym Oddziałem SNM jaki powstał w historii 30-letniej działalności SNM, to jest Oddział Krakowski SNM, który rozpoczął działalność w dniu 24 maja 1991roku. Pierwszym jego Przewodniczącym w wyniku wyborów został Marek Legutko współzałożyciel SNM w dniu 11 maja 1991 roku. Pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału KRAKOWSKIEGO przez pierwsze dwie kadencje oraz od 01.04.2019 do chwili obecnej.

W tym miejscu dziękujemy Zarządowi i członkom Oddziału Krakowskiego SNM za zorganizowanie przy współpracy MCDN w Krakowie KONFERENCJI on-line: Tendencje czy intencje? dla NAUCZYCIELI MATEMATYKI w DNIU 30 URODZIN SNM wraz z podziękowaniem przesyłamy HAFT MATEMATYCZNY, którego autorką jest ANNA z Gdyni z Koła Pomorskiego SNM.

Zdjęcie HAFTU MATEMATYCZNEGO widoczne obok.

DZIĘKUJEMY WIĘC Z OKAZJI 30 URODZIN SNM PROFESOROWI WACŁAWOWI ZAWADOWSKIEMU JAKO WSPÓŁZAŁOŻYCIELOWI SNM ZA JEGO TRUD I POŚWIĘCENIE W ZORGANIZOWANIU DZIAŁALNOSCI SNM i DZIĘKUJEMY również pozostałym WSPÓŁZAŁOŻYCIELOM SNM oraz wszystkim PREZESOM i ich CZŁONKOM ZARZĄDU, CZŁONKOM KOMISJI REWIZYJNYCH jak również Kierownictwu Biura SMM w okresie tych 30 lat za m.in. przyjazną atmosferę przy współpracy z CZŁONKAMI SNM.

ŻYCZYMY TEŻ WSZYSTKIM WYMIENIONYM I POZOSTAŁYM CZŁONKOM SNM UCZESTNIKOM KONFERENCJI SNM w tym trudnym okresie pandemicznym DALSZEJ PASJI I WYTRWAŁOŚCI PODCZAS WYKONYWANEGO ZAWODU NAUCZYCIELA oraz DUŻO ZDROWIA!

Życzymy również:
Niech każdy DZIEŃ DOSTARCZA RADOŚCI I UŚMIECH W WASZYCH SERCACH GOŚCI oraz niech dobry los kłania się w pas i sto lat, sto lat jeszcze raz !

Do zobaczenia na 30 KRAJOWEJ KONFERENCJI SNM !

W imieniu członków KOŁA Pomorskiego SNM: 
Zarząd K.POM.SNM - Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska,
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk i Mariusz Holz

Tekst: Janina Sikorska
Zdjęcie haftu: Anna Domzała (Koło pomorskie SNM)
Foto:
kwiaty - link, link