niedziela, 3 marca 2019

Wracamy do wspomnień Opolskich!!!

Już po feriach zimowych, czas więc wrócić do wspomnień opolskich z XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w dniach 8-11 lutego 2019 roku w Opolu. Bo jest co wspominać!

OPOLE miasto polskiej piosenki przywitało największymi przebojami opolskimi ponad 600 nauczycieli z Polski w pierwszym dniu XVIII Krajowej Konferencji SNM. Koncert wywołał tak ożywiony nastrój, że na twarzach niektórych nauczycieli znikało zmęczenie. Przecież wielu z nich pokonując setki kilometrów bezpośrednio przybyli na uroczyste rozpoczęcie konferencji.

Dla przypomnienia: podczas UROCZYSTEJ INAUGURACJI XXVIII KK SNM w dniu 8 lutego 2019 roku, która odbyła się w AULI WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Opolu również wykład inauguracyjny dr Marka Kaczmarzyka wywołał szczególne zainteresowanie wśród obecnych nauczycieli matematyki.

niedziela, 24 lutego 2019

Ostatnie POŻEGNANIE z MARYSIĄ...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,że w dniu 24 lutego 2019 r. zmarła dr M A R I A    L E G U T K O - PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Żegnamy wspaniałą naszą KOLEŻANKĘ i NAUCZYCIELKĘ MATEMATYKI,  PASJONATKĘ, doświadczonego dydaktyka matematyki związaną od ponad 20 lat z działalnością Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. RODZINIE i BLISKIM składamy serdeczne wyrazy współczucia ZARZĄD, KOLEŻANKI i KOLEDZY z Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Tekst:Nina Sikorska

wtorek, 12 lutego 2019

Ferie...

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM MATEMATYKI uczestniczącym w 28 Krajowej Konferencji SNM oraz członkom KOŁA POMORSKIEGO - życzymy zasłużonego i zdrowego wypoczynku podczas ferii zimowych ze wspaniałymi WSPOMNIENIAMI z OPOLSKIEJ KONFERENCJI.
Na pewno do zapamiętania jest m.in. szczególny fakt: PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE organizowanym przez FUNDACJĘ RODZINY MACIEJKO "Nauczycielu, a TY z czego jesteś dumny?" - odpowiedz i wygraj.
"Znana z popularyzacji edukacji matematycznej Fundacja Rodziny Maciejko zaprasza uczestników XXVIII Krajowej Konferencji SNM w Opolu do wspólnej zabawy, dzielenia się najmilszymi wspomnieniami i sukcesami oraz pozytywnego współzawodnictwa.

Powitanie!

W i t a m y w naszym KOLE POMORSKIM SNM kolejne KOLEŻANKI - Elżbietę z Gdańska i Justynę z Wejherowa i zapraszamy do udziału w 28 KK SNM w OPOLU oraz w naszych spotkaniach Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto: link

B y l i ś m y na 28 KK SNM w O p o l u !


Wspomnienia z tej KONFERENCJI będą nam towarzyszyć przez d ł u ż s z y  c z a s  w  życiu codziennym. Dlatego p o w r ó c i m y do nich zgodnie z życzeniami CZŁONKÓW KOŁA POMORSKIEGO SNM po feriach zimowych! Jednocześnie informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków SNM w dniu 8 lutego 2019 roku wybrano na nową kadencję (2019-2022) PREZESA STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 - A d a m a  M a k o w s k i e g o dotychczasowego Z-ce Prezesa w minionej kadencji. G R A T U L U J E M Y ADAMOMI i jego CZŁONKOM PREZYDIUM, ZARZĄDU GŁÓWNEGO oraz KOMISJI REWIZYJNEJ S N M, z życzeniami dalszych  s u k c e s ó w    z a w o d o w y c h    i   w i e l e   RADOŚCI w życiu prywatnym i zawodowym!

Nadmieniamy również, że reprezentujący Koło Pomorskie SNM - TOMASZ WIERZCHOWSKI w wyniku wyborów w dn.8 lutego 2019 został wybrany CZŁONKIEM  Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o  STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI (2019-2022).


G R A T U L U J E M Y   T O M K U !!! 


Zarzad: K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link

poniedziałek, 11 lutego 2019

Kolejne powitanie!

Witamy dwie koleżanki Alinę z Rumi i Janinę z Gdyni w  KOLE POMORSKIM SNM! ALINO i JANINO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZEBRANIACH I KONFERENCJACH Koła Pomorskiego SNM.

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd: 
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska

Tekst: J. Sikorska
Foto - link

poniedziałek, 21 stycznia 2019

28 KRAJOWA KONFERENCJA Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w O p o l u coraz bliżej NAS!!!ZAPRASZAMY WIĘC N A U C Z Y C I E L I MATEMATYKI-PASJONATÓW do udziału w 28 KK SNM pod hasłem"M a t e m a t y k a  p r z y s z ł o ś c i ą", która rozpocznie się w dniu 08.02.2019 roku w OPOLU-STOLICY polskiej piosenki

D O Ł Ą C Z C I E   D O   N A S!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link