czwartek, 2 stycznia 2020

Witamy!

W I T A M Y  N A U C Z Y C I E L I   i   ich   U C Z N I Ó W  w 2020 !


Powróćmy do wspomnień z 2019 roku.

Na pewno pozostanie w naszej pamięci "FRAKTAL w Przedszkolu" na 100-lecie PTM w maju 2019 roku w wykonaniu 4-ro 5-cio i 6-cio letnich PRZEDSZKOLAKÓW z Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to pierwsze przedszkole w Polsce, które uczciło 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dziękujemy jeszcze raz Pani Dyrektor Przedszkola nr 59 w Gdańsku mgr Katarzynie Kosińskiej, nauczycielom i przedszkolnym wykonawcom za ich wspaniałe przedstawienie Fraktala Sierpińskiego.

sobota, 21 grudnia 2019

Życzenia!

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom życzymy, aby święta miłe były i kolędy im towarzyszyły, a nowy rok niech spełni wszystkie  plany i marzenia oraz ich bliskich, aby radość i szczęście było przy wszystkich.
Zarząd Koła Pomorskiego SNM: 
Katarzyna, Janina, Helena, Marlena i Wojciech

sobota, 26 października 2019

Gratulacje dla Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. Marynarki Wojennej w Gdyni!

Wg. danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Gdyńska Trójka zdobyła Pierwsze Miejsce w Trójmieście i w województwie pomorskim uzyskując wysokie i najlepsze wskaźniki efektywności nauczania w danej szkole, które dotyczą między innymi wkładu szkoły w wyniki nauczania.
Mierząc EWD w liceach i technikach oraz porównując wyniki ich uczniów z egzaminów gimnazjalnych z wynikami matur w Polsce, to wg danych C K E Liceum nr 3 w Gdyni zajęło 4 miejsce w skali ogólnopolskiej z EWD wynoszącym 12,7.

GRATULUJEMY!!!

piątek, 11 października 2019

NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM OŚWIATY!

W Dniu Edukacji Narodowej, w tym szczególnym dla nas dniu upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej i będącym świętem wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty - życzymy dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszych sukcesów zawodowych.
Niech się spełnią Wam marzenia, a Waszemu codziennemu zaangażowaniu w życie szkoły niech towarzyszy wszystko co najlepsze, radosne i piękne!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk

Tekst: Janina Sikorska

foto: link

czwartek, 10 października 2019

Mazury na nas czekają - 28 października 2019 roku

W dniu 28 października 2019 roku o godzinie 12-tej w niezwykle malowniczym klimacie MAZUR będzie miało miejsce "ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW", bo pod takim tytułem odbędzie się w tym dniu o godzinie 12-tej w EŁKU w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Konferencja Nauczycieli Matematyki na różnych poziomach edukacyjnych, na którą SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorami Konferencji są Doradcy Metodyczni w zakresie matematyki, doświadczeni nauczyciele matematyki, członkowie Koła Pomorskiego, znani z interesujących wykładów i warsztatów prowadzonych m.in. na konferencjach krajowych SNM - Ewa Ładna z Giżycka oraz Tomasz Wierzchowski z Węgorzewa reprezentujący Zarząd Główny SNM. Współorganizatorzy to: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego w Giżycku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, OKE w Łomży, ELITMAT, GWO. 
Należy przypomnieć, że prelegenci reprezentujący wyżej wymienionych współorganizatorów, to również doświadczeni Nauczyciele Matematyki i popularni m.in. z interesującego przekazu swojego doświadczenia zawodowego podczas wykładów i warsztatów Nauczycielom na ich szkoleniowych Konferencjach nie tylko w zakresie matematyki.
Uczestnicy konferencji w dniu 28 października będą mieli też możliwość wysłuchania ich kolejnych interesujących wykładów:


  1. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, czyli jak pracować z błędami uczniowskimi? Jak rozwijać wyobraźnię geometryczną ucznia? - MARZENNA GROCHOWALSKA - GWO
  2. Skuteczniej, ciekawiej, barwniej, nietypowo, czyli więcej emocji na lekcjach matematyki - DARIUSZ KULMA - ELITMAT
  3. Nauczyciel - egzaminator w ocenianiu wewnętrznym i zewnętrznym. Wykorzystanie błędu ucznia - IRENEUSZ DZIDA - OKE ŁOMŻA
  4. Druga strona matematyki - RAJMUND STASIEWICZ - POLITECHNIKA BIAŁYSTOK
Miejsce spotkania uczestników: MODN Ełk, ul. Generała Władysława Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk

DO ZOBACZENIA w EŁKU na MAZURACH!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk

Tekst: Janina Sikorska

foto: link

poniedziałek, 9 września 2019

100-lecia P T M w Krakowie

KRAKÓW przywitał w dniach 3-7 września ponad 1000 MATEMATYKÓW POLSKICH na JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE z okazji 100-lecia PTM pod Patronem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Komitet Honorowy: Jarosław Gowin(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Prezes PTM, Rektorzy Uniwersytetów Krakowskich: Ekonomicznego, Rolniczego, Pedagogicznego im. KEN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

piątek, 30 sierpnia 2019

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

  JUŻ PO WAKACJACH! 

P O Z O S T A Ł Y   T Y L K O   w s p o m n i e n i a!
W I T A M Y   w  N O W Y M   R O K U   S Z K O L N Y M   2019/2020   N A U C Z Y C I E L I   MATEMATYKI  i ich   U C Z N I Ó W, życząc jednocześnie   DUŻO   ZDROWIA,  POMYŚLNOŚCI i samych szczęśliwych dni  RADOŚCI!!!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska i W. Tomalczyk