czwartek, 20 czerwca 2019

W a k a c y j n e Ż Y C Z E N I A!

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
w pierwszym DNIU WAKACJI,
w tym szczególnym dla Was dniu
- ż y c z y m y Wam spokojnego, dłużej trwającego snu
oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości.
Tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia
pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.

Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM KASIA Z JANINĄ, MARLENĄ, HELENĄ i WOJTKIEM
Tekst:Janina Sikorska
Folo: link

sobota, 8 czerwca 2019

K o l e j n e ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW z klasy pierwszej i drugiej LO nr 3 im.Marynarki Wojennej w GDYNI!

G r a t u l u j e m y!!!!!

prof.oświaty Wojciechowi Tomalczykowi i jego UCZNIOM,

którzy zdobyli PIERWSZE MIEJSCE w XVIII N A D F I N A Ł A C H   ZAWODÓW   MATEMATYCZNYCH w dniu 7 czerwca 2019r. o godz.10.30 w GNIEŹNIE.  N A D F I N A Ł Y odbyły się z udziałem TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN UCZNIOWSKICH, będących ZWYCIĘZCAMI MECZÓW MATEMATYCZNYCH z Pomorza, Dolnego Sląska i Wielkopolski. W wyniku rozwiązywania bardzo trudnych zadań matematycznych, reprezentujący w/wym województwa uzyskali następujące p-kty: 3 L O Gdynia - 43 pkt,  3 LO Wrocław -11 pkt, 2 LO Gniezno - 8,5 pkt

piątek, 31 maja 2019

Jak wspominamy ŻYWY FRAKTAL - trójkąt SIERPIŃSKIEGO w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku?

Również DZIECI 4, 5 i 6 letnie z PRZEDSZKOLA nr 59 w GDAŃSKU w dniu 30.05.2019 roku UCZCIŁY 100-lecie PTM i Jubileuszowy ROK MATEMATYKI 2019. 
O godz 11:00 w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM w dniu 30 maja zorganizowane zostało TWORZENIE FRAKTALA - trójkąta SIERPIŃSKIEGO z udziałem DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pod opieką ich nauczycieli. ORGANIZATOR: Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Tworząc boki trójkąta równobocznego w trzech kolorach DZIECI wykonywały też rytmiczne ruchy za pomocą rąk i główek na zmianę trzema kolorami: żółtym, zielonym i czerwonym tworząc przy tym niezapomniany widok i nastrój zabawowy. 
Natomiast OGRÓD PRZEDSZKOLNY stał się BAJECZNĄ ILUSTRACJĄ z poruszającym się wewnątrz Żywym FRAKTALEM - trójkątem SIERPIŃSKIEGO.

niedziela, 12 maja 2019

ZAPRASZAMY!

W związku ze 100-leciem PTM i Jubileuszowym ROKIEM MATEMATYKI 2019 w dniu 30 maja o godzinie 11:00 do PRZEDSZKOLA NR 59 w Gdańsku.
W celu uczczenia 100-lecia PTM DZIECI przedszkolne 4, 5 i 6 letnie pod opieką swoich nauczycieli ułożą FRAKTAL, stając się ŻYWYM trójkątem Sierpińskiego. Przed ułożeniem FRAKTALA odbędą się zajęcia z udziałem dzieci w 4 grupach stosownie do wieku, podczas których zapoznają się m.in. z pojęciem FRAKTALA, informacją dotyczącą polskiego matematyka WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO oraz konstrukcją niektórych figur geometrycznych.
D O  Z O B A C Z E N I A!!!!
Organizatorem "ŻYWEGO FRAKTALA, TRÓJKĄTA SIERPIŃSKIEGO" w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku jest Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrektorem Przedszkola. Prowadzącym zajęcia z dziećmi będzie członek Koła Pomorskiego SNM - Mariusz Holz. Do zobaczenia!
Zarząd Koła Pomorskiego SNM.
Tekst: J. Sikorska

piątek, 10 maja 2019

G r a t u l a c j e !!!

Gratulujemy KOLEŻANCE z Koła Pomorskiego SNM mgr Mirosławie Sztandarskiej i jej uczennicom z kl.8 SP JULII JASIEŃSKIEJ i MARCIE ZOLOTAR - 1 miejsce w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE: M A T E M A T Y C Z N E   K A M E R Y organizowanym przez Fundację Maciejko w m-cu kwietniu 2019 r. 

Julia i Marta udział wzięły w kategorii kl.7-8, 3 Gimnazjum zdobywając pierwsze miejsce za film edukacyjny pt."ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT MATEMATYKI "

Julia i Marta są uczennicami klasy 8-ej SZK.PODST.w Czerninie woj.POMORSKIE.

Tekst: Janina Sikorska

środa, 8 maja 2019

M A T U R A z MATEMATYKI 2019 r. poziom podstawowy 7 maja godzina 14:33

Węgorzewo przywitało nas po raz kolejny rozwiązywaniem zadań maturalnych z poziomu podstawowego. DLA PRZYPOMNIENIA PIERWSZY RAZ rozwiązywanie NA ŻYWO KILKANAŚCIE MINUT PO MATURZE zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego miało miejsce w dniu 8 maja 2018r.

Z nadzwyczajną swobodą jak zawsze TOMASZ WIERZCHOWSKI - nauczyciel matematyki z LICEUM w Węgorzewie, członek Zarządu Głównego SNM wraz z uczniami przedstawił rozwiązania zadań maturalnych z matematyki z poziomu podstawowego.

Niezależnie od powyższego NAUCZYCIELE MATEMATYKI Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO opublikowali też swoje propozycje rozwiązań zadań maturalnych z matematyki. NALEŻY WIĘC PODZIĘKOWAĆ MATEMATYKOM Z LICEUM WĘGORZEWSKIEGO ZA ICH AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNĄ I POPULARYZACJĘ MATEMATYKI NIE TYLKO NA MAZURACH.

wtorek, 30 kwietnia 2019

Kolejne GRATULACJE dla EWY ŁADNEJ z Giżycka!

W dniu 16 maja 2019 roku koleżanka EWA ŁADNA otrzymała DYPLOM za PIERWSZE MIEJSCE w kategorii "AKTYWNY NAUCZYCIEL MATEMATYKI 2019r." w organizowanych 17 WARMIŃSKO-MAZURSKICH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
Natomiast w dniu 30 maja 2019 roku na GALI LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez KURATORIUM w OLSZTYNIE, EWA ŁADNA odebrała LIST GRATULACYJNY z rąk Wojewody będąc jedną wśród 5-ciu wyróżnionych NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy mieli powyżej 3 laureatów przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.