piątek, 11 października 2019

NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM OŚWIATY!

W Dniu Edukacji Narodowej, w tym szczególnym dla nas dniu upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej i będącym świętem wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty - życzymy dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i dalszych sukcesów zawodowych.
Niech się spełnią Wam marzenia, a Waszemu codziennemu zaangażowaniu w życie szkoły niech towarzyszy wszystko co najlepsze, radosne i piękne!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk

Tekst: Janina Sikorska

foto: link

czwartek, 10 października 2019

Mazury na nas czekają - 28 października 2019 roku

W dniu 28 października 2019 roku o godzinie 12-tej w niezwykle malowniczym klimacie MAZUR będzie miało miejsce "ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW", bo pod takim tytułem odbędzie się w tym dniu o godzinie 12-tej w EŁKU w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Konferencja Nauczycieli Matematyki na różnych poziomach edukacyjnych, na którą SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorami Konferencji są Doradcy Metodyczni w zakresie matematyki, doświadczeni nauczyciele matematyki, członkowie Koła Pomorskiego, znani z interesujących wykładów i warsztatów prowadzonych m.in. na konferencjach krajowych SNM - Ewa Ładna z Giżycka oraz Tomasz Wierzchowski z Węgorzewa reprezentujący Zarząd Główny SNM. Współorganizatorzy to: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego w Giżycku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, OKE w Łomży, ELITMAT, GWO. 
Należy przypomnieć, że prelegenci reprezentujący wyżej wymienionych współorganizatorów, to również doświadczeni Nauczyciele Matematyki i popularni m.in. z interesującego przekazu swojego doświadczenia zawodowego podczas wykładów i warsztatów Nauczycielom na ich szkoleniowych Konferencjach nie tylko w zakresie matematyki.
Uczestnicy konferencji w dniu 28 października będą mieli też możliwość wysłuchania ich kolejnych interesujących wykładów:


  1. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, czyli jak pracować z błędami uczniowskimi? Jak rozwijać wyobraźnię geometryczną ucznia? - MARZENNA GROCHOWALSKA - GWO
  2. Skuteczniej, ciekawiej, barwniej, nietypowo, czyli więcej emocji na lekcjach matematyki - DARIUSZ KULMA - ELITMAT
  3. Nauczyciel - egzaminator w ocenianiu wewnętrznym i zewnętrznym. Wykorzystanie błędu ucznia - IRENEUSZ DZIDA - OKE ŁOMŻA
  4. Druga strona matematyki - RAJMUND STASIEWICZ - POLITECHNIKA BIAŁYSTOK
Miejsce spotkania uczestników: MODN Ełk, ul. Generała Władysława Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk

DO ZOBACZENIA w EŁKU na MAZURACH!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk

Tekst: Janina Sikorska

foto: link

poniedziałek, 9 września 2019

100-lecia P T M w Krakowie

KRAKÓW przywitał w dniach 3-7 września ponad 1000 MATEMATYKÓW POLSKICH na JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE z okazji 100-lecia PTM pod Patronem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Komitet Honorowy: Jarosław Gowin(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Prezes PTM, Rektorzy Uniwersytetów Krakowskich: Ekonomicznego, Rolniczego, Pedagogicznego im. KEN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

piątek, 30 sierpnia 2019

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

  JUŻ PO WAKACJACH! 

P O Z O S T A Ł Y   T Y L K O   w s p o m n i e n i a!
W I T A M Y   w  N O W Y M   R O K U   S Z K O L N Y M   2019/2020   N A U C Z Y C I E L I   MATEMATYKI  i ich   U C Z N I Ó W, życząc jednocześnie   DUŻO   ZDROWIA,  POMYŚLNOŚCI i samych szczęśliwych dni  RADOŚCI!!!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska i W. Tomalczyk

czwartek, 20 czerwca 2019

W a k a c y j n e Ż Y C Z E N I A!

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
w pierwszym DNIU WAKACJI,
w tym szczególnym dla Was dniu
- ż y c z y m y Wam spokojnego, dłużej trwającego snu
oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości.
Tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia
pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.

Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM KASIA Z JANINĄ, MARLENĄ, HELENĄ i WOJTKIEM
Tekst:Janina Sikorska
Folo: link

sobota, 8 czerwca 2019

K o l e j n e ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW z klasy pierwszej i drugiej LO nr 3 im.Marynarki Wojennej w GDYNI!

G r a t u l u j e m y!!!!!

prof.oświaty Wojciechowi Tomalczykowi i jego UCZNIOM,

którzy zdobyli PIERWSZE MIEJSCE w XVIII N A D F I N A Ł A C H   ZAWODÓW   MATEMATYCZNYCH w dniu 7 czerwca 2019r. o godz.10.30 w GNIEŹNIE.  N A D F I N A Ł Y odbyły się z udziałem TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN UCZNIOWSKICH, będących ZWYCIĘZCAMI MECZÓW MATEMATYCZNYCH z Pomorza, Dolnego Sląska i Wielkopolski. W wyniku rozwiązywania bardzo trudnych zadań matematycznych, reprezentujący w/wym województwa uzyskali następujące p-kty: 3 L O Gdynia - 43 pkt,  3 LO Wrocław -11 pkt, 2 LO Gniezno - 8,5 pkt

piątek, 31 maja 2019

Jak wspominamy ŻYWY FRAKTAL - trójkąt SIERPIŃSKIEGO w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku?

Również DZIECI 4, 5 i 6 letnie z PRZEDSZKOLA nr 59 w GDAŃSKU w dniu 30.05.2019 roku UCZCIŁY 100-lecie PTM i Jubileuszowy ROK MATEMATYKI 2019. 
O godz 11:00 w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM w dniu 30 maja zorganizowane zostało TWORZENIE FRAKTALA - trójkąta SIERPIŃSKIEGO z udziałem DZIECI PRZEDSZKOLNYCH pod opieką ich nauczycieli. ORGANIZATOR: Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrekcją Przedszkola nr 59 w Gdańsku. Tworząc boki trójkąta równobocznego w trzech kolorach DZIECI wykonywały też rytmiczne ruchy za pomocą rąk i główek na zmianę trzema kolorami: żółtym, zielonym i czerwonym tworząc przy tym niezapomniany widok i nastrój zabawowy. 
Natomiast OGRÓD PRZEDSZKOLNY stał się BAJECZNĄ ILUSTRACJĄ z poruszającym się wewnątrz Żywym FRAKTALEM - trójkątem SIERPIŃSKIEGO.