czwartek, 2 maja 2024

Pomorska Konferencja Regionalna - "KRÓLOWA NAUK kluczem do WSZECHŚWIATA" - 15 czerwca 2024 roku


Koło Pomorskie 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
i
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
z
III Liceum im. Bohaterów Marynarki Wojennej w Gdyni


zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich poziomów nauczania 
na

POMORSKĄ KONFERENCJĄ REGIONALNĄ 

"KRÓLOWA NAUK kluczem do WSZECHŚWIATA".

Konferencja odbędzie się 
15 czerwca 2024 roku (sobota) 
o godz. 9.00-16.00 

III LO im. Marynarki Wojennej RP 
z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni, 
ul. Legionów 27


Link do formularza rejestracyjnego: ZAPISY!!!   ZAPISY!!!   ZAPISY!!!

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.20 Rejestracja uczestników
9.20-9.30 Powitanie gości i uczestników konferencji
9.30-10.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY: prof. dr hab. ZDZISŁAW BRODECKI i mgr ADAM LABUHN "Wszechświat jest matematyczny" 
"Co łączy kosmos, sztuczną inteligencję i matematykę? Złota proporcja, czyli matematyczny język piękna. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną matematyczne odkrycia, które wpłynęły na kształt cywilizacji, przełomowe twierdzenia najgenialniejszych umysłów wszech czasów oraz intrygujące teorie i hipotezy, nieprzeniknione zagadki i zaskakujące paradoksy."

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki o sobie 
- "urodziłem się 1 stycznia 1941 roku w Kocku. Maturę zdałem w Gdyni w roku 1958. W latach 1958–1963 studiowałem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1 października 1963 roku byłem pracownikiem UMK w Toruniu, a od 1966 roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (wchłoniętej w 1970 roku przez Uniwersytet Gdański), zajmując kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem w roku 1968 na Wydziale Prawa UMK w Toruniu. Habilitowałem się w 1978 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku jestem profesorem.

W roku akademickim 1972/73 byłem stypendystą British Council i odbyłem studia post-doctorate w University College of London, a w roku akademickim 1985/86 przebywałem jako visiting professor w University College Cardiff. Przez wiele lat pracowałem jako ekspert w International Maritime Organization (IMO) w Londynie. Obecnie jestem ekspertem Commiteé Economique et Social Européen (CESE) w Brukseli. Przez dwie kadencje pełniłem funkcje przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego.


Otrzymałem wiele nagród ministra za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, między innymi za książki: „Obowiązek naprawienia szkód o rozmiarach katastrofalnych”, „Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem morza”, „Ubezpieczenia morskie”, „The Modern Law of Transboundary Harm”, serię książek „Aquis Communautaire” oraz tryptyk „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”. Książka pt: „Świątynia w Cyberkulturze” otrzymała wyróżnienie za piękną formę w ogólnopolskim konkursie. Za stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego Kapituła nagrody im. Jana Heweliusza przyznała mi nagrodę w 2009 roku w dziedzinie nauk humanistycznych.

Od kilku lat jestem zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. W tym okresie wspólnie z profesorem Edmundem Wittbrodtem zainicjowałem powołanie w gdańskim oddziale PAN Komisji Nauk Kosmicznych, która po roku funkcjonowania doprowadziła do przekształcenia Polskiego Klastra Morskiego w Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (Baltic Sea & Space Cluster) w Gdyni. Dzięki tym inicjatywom pracownicy i studenci WSAiB w Gdyni biorą czynny udział w wielu konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Komisję Nauk Kosmicznych wspólnie z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym oraz publikują swoje referaty w nowym periodyku „Per mare ad astra”. O osobistym wkładzie w rozwój nauk kosmicznych świadczy książka „Świątynia w kosmicznej wiosce. Bezpieczeństwo przyszłych pokoleń w erze sztucznej inteligencji”."


mgr Adam Labuhn o sobie 
- "jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie z wyróżnieniem ukończyłem studia na kierunku prawo. Podczas studiów aktywnie uczestniczyłem w studenckiej działalności naukowej, również jako organizator. Byłem członkiem Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB oraz członkiem-założycielem i prezesem Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie wyróżniony Stypendium Miasta Gdyni (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) oraz dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2019/2020, 2020/2021). Ponadto zostałem nominowany przez Rektora WSAiB w Konkursie Czerwonej Róży 2018 w kategorii „Najlepszy Student”, stając się finalistą konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Od 2018 roku aktywnie współpracuję m.in. w zakresie działalności naukowej i organizacyjnej z Komisją Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku oraz Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Wygłaszałem referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz jestem autorem i współautorem publikacji naukowych. Byłem także członkiem komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Moja praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego, pt. „Smart City. Prawo w relacji ze sztuczną inteligencją i zarządzaniem” uzyskała nagrodę Rektora WSAiB w konkursie na najlepsze prace dyplomowe (2021), wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni (2021) oraz I miejsce ex eaquo w konkursie o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej (2022).

Byłem członkiem ELSA Gdańsk – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (European Law Students’ Association), a w 2021 roku byłem członkiem Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Działam również w kilku organizacjach pozarządowych na terenie Gdyni i Pomorza. W 2017 roku uzyskałem nagrodę Helskiej Fundacji Sapere Aude za propagowanie idei demokratycznych oraz zasady partycypacji społecznej na niwie szkoły i środowiska pozaszkolnego.

Moje naukowe pasje koncentrują się wokół prawa kosmicznego, prawa sztucznej inteligencji oraz aspektów prawnych rozwoju inteligentnych miast (smart cities) i metropolii."

10.40-11.30
Wykład "STEM : kluczowe kompetencje dla konkurencyjnej gospodarki i bezpieczeństwa narodowego" - dr PAWEŁ WAWRZYNIAK 

dr Paweł Wawrzyniak o sobie – "menedżer i architekt rozwiązań IT z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, doktor nauk o bezpieczeństwie i wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. W trakcie kariery zawodowej zajmował stanowiska specjalistyczne i kierownicze w różnych obszarach, począwszy od infrastruktury technicznej, poprzez architekturę rozwiązań IT, aż po integrację systemów i ryzyko technologiczne. W ramach zainteresowań akademickich i naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z integracją systemów, cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością, uwielbia też dzielić się wiedzą prowadząc szkolenia branżowe i zajęcia ze studentami. Prywatnie pasjonat komputerów retro, japońskich sztuk walki, narciarstwa i żeglarstwa. Obecnie jako Kierownik Projektu pracuje w sektorze zbrojeniowym, gdzie odpowiada za część oprogramowania Zintegrowanego Systemu Misji, która rozwijana jest w Polsce dla fregat Miecznik."

11.30 -12.20
Wykład: "Umiesz liczyć? LICZ NA SIEBIE. Wykorzystanie metod obliczeniowych w grach komputerowych, symulacjach i wizualizacjach." - mgr Grzegorz Kowalczyk 

mgr Grzegorz Kowalczyk o sobie – "magister nauk o bezpieczeństwie, dyplomowany inżynier informatyk i technik elektronik, który specjalizuje się w problematyce integracji systemów, cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej. Jego unikalne umiejętności techniczne i menadżerskie poparte są doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości, które Grzegorz zdobywał już jako nastolatek. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi, a w wolnym czasie prowadzi szkolenia i zajęcia dla młodzieży. Mając ogromne poczucie odpowiedzialności społecznej, Grzegorz aktywnie wspiera Ochotniczą Straż Pożarną i jest sędzią sportów motorowych. Interesuje się produkcją filmową i technologią. Obecnie na stanowisku Eksperta pracuje w sektorze zbrojeniowym, gdzie odpowiada za część oprogramowania Zintegrowanego Systemu Misji, która rozwijana jest w Polsce dla fregat Miecznik."

12.20 -12.35 Przerwa - kawa, herbata, stoiska wydawnicze

I SESJA WARSZTATOWA 
12.35-14.00 
1. SP "MATEMATYCZNE PRETEKSTY", czyli kształcenie umiejętności matematycznych NA KAŻDYM POZIOMIE oraz ich szczególna rola na EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY - mgr Marek Matejuk
"Geneza, rozwój i aktualności projektu Matematyczne Preteksty – m.in. “Matematyczne Preteksty. 50 zadań”, ogólnopolski Konkursu Matematyczne Preteksty i “Przygotowanie diagnozujące do Egzaminu ósmoklasisty, z oceną szans rekrutacyjnych”.
Zabawa zadaniami pretekstowymi oraz obserwacja kształconych przez nie umiejętności matematycznych.  Informacja o projekcie Matematyczne Preteksty - MatPret.pl"

mgr Marek Matejuk o sobie - "pasjonat Matematycznych Pretekstów; jeden z prekursorów współczesnej edukacji matematycznej; autor książki “Matematyczne Preteksty. 50 zadań”; współautor dwudziestu podręczników (w tym - najlepszego podręcznika do matematyki w Europie), zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań i poradników metodycznych serii “Matematyka 2001” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych; członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki od II Konferencji Krajowej; członek Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej; prowadzący zajęcia Akademii Umiejętności Matematycznych; autor ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty dla uczniów szkół średnich, podstawowych oraz najstarszych przedszkolaków i ich rodziców; autor bezpłatnych ogólnopolskich “Przygotowań diagnozujących do Egzaminu ósmoklasisty, z oceną szans rekrutacyjnych” oraz “Przygotowań diagnozujących do Matury, z oceną szans rekrutacyjnych”; mąż Lucyny i tata Kuby, Karoliny, Tomka, Bartka, Marysi, Piotrka i Oli.
Uczył w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, w Zespole Szkół Muzycznych w Wałbrzychu; w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej oraz kształcił umiejętności matematyczne u przedszkolaków w kilku dolnośląskich przedszkolach."

2. PP, SP -
"MAGIA MATEMATYKI", czyli oczaruj uczniów jej pięknem - mgr Marta Czyrkiewicz
"Chcesz, aby Twoje lekcje matematyki wywoływały efekt "WoW" u uczniów? Zapraszam na warsztaty, gdzie poznasz kilka sposobów na niezwykle angażujące lekcje. Czy to magia? Czy nauka? Oto jest pytanie! Przyjdź i się przekonaj."

mgr Marta Czyrkiewicz o sobie - "jestem nauczycielką matematyki, która mnie fascynuje i jest moją pasją. 
Co roku biorę udział w kilku konferencjach australijskich i amerykańskich, z których czerpię mnóstwo inspiracji na kreatywne metody nauczania. Tworzę matematyczne materiały edukacyjne dla nauczycieli z całego świata (USA, Australia, Włochy, Indie, Polska).
Głównie skupiam się na amerykańskim stylu nauczania, czyli na grywalizacji, nauczaniu opartym na projektach, zastosowaniu matematyki w życiu codziennym, nauczaniu przez odkrywanie, połączeniu matematyki ze sztuką oraz na metodzie Myślących Klas.
Prowadzę grupę dla nauczycieli i bloga matematycznego na Facebooku i Instagramie – Inspire Math Matematyka, na którym znajdziecie wiele pomysłów na „inne” lekcje matematyki, nauczanie projektowe skupiające się na kompetencjach przyszłości i matematykę po angielsku.
Jestem ambasadorką portalu Zlotynauczyciel.pl i członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Prowadzę warsztaty i webinary dla nauczycieli oraz występuję jako prelegentka na różnych konferencjach, m. in. Krajowe i Regionalne Konferencje SNM, Konferencja EMPATYCZNA EDUKACJA, Ogólnopolska Konferencja „Grywalizacja w edukacji”, IX Międzynarodowa konferencja „Innowacyjne rozwiązania w edukacji” organizowana przez EduMagic (Rumunia).
Jestem trenerką w NODN Progresfera oraz współpracuję ze Szkołą Edukacji nad rozpowszechnianiem metody Myślących Klas."

14-14.15 Przerwa - kawa, herbata, stoiska wydawnicze

II SESJA WARSZTATOWA 
14.15-15.30 
1. SP "Ile jest matematyki w MATEMATYCE" - mgr Helena Lewicka
"Najgorszym, co może towarzyszyć uczniowi na lekcji jest nuda i lęk. Co zrobić, aby zmotywować ucznia m.in. do działania, kreatywności, pozytywnej rywalizacji, radości ze współpracy? Tym zajmiemy się na warsztatach. Przedstawimy pomysł na „niezwykłą lekcję” np.: w święto matematyki w szkole, setną lekcję, zastępstwo, lekcję pokazową. Lekcję tę można przeprowadzić w każdej klasie."

mgr Helena Lewicka o sobie - "jestem emerytowaną nauczycielką. Pracowałam w szkole podstawowej, następnie równolegle jako nauczyciel metodyk, jednocześnie jako nauczyciel akademicki (prowadziłam zajęcia ze studentami z metodyki nauczania matematyki w ZSN przy UW). Przez kilka lat byłam recenzentem MEN środków dydaktycznych do nauczania matematyki. Jestem jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów dramy zorganizowanym przez MKiS. Byłam członkiem, później przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych dla woj. mazowieckiego.
Jestem autorką lub współautorką pomocy dydaktycznych do matematyki, autorką różnych scenariuszy, współautorem książek metodycznych dla nauczycieli oraz autorką podręcznika dla klasy 4, zeszytów ćwiczeń, zbioru zadań, zeszytu przed klasówką oraz współautorką wszystkich materiałów do Matematyki wokół nas klas 4 – 6, scenariuszy do płyt CD z zabawami, grami do klas 4 – 6. Otrzymałam nagrodę im. Kallimacha za osiągnięcia w dziedzinie edukacji."

2. PP
"MATEMATYCZNE PRETEKSTY", czyli kształcenie umiejętności matematycznych NA KAŻDYM POZIOMIE oraz ich szczególna rola na MATURACH - mgr Marek Matejuk
"Geneza, rozwój i aktualności projektu Matematyczne Preteksty – m.in. “Matematyczne Preteksty. 50 zadań”, ogólnopolski Konkursu Matematyczne Preteksty i “Przygotowanie diagnozujące do Matury, z oceną szans rekrutacyjnych”.
Zabawa zadaniami pretekstowymi oraz obserwacja kształconych przez nie umiejętności matematycznych. Informacja o projekcie Matematyczne Preteksty - MatPret.pl"

15.30-16.00 Zakończenie Konferencji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI - pobierz tu!

Opłata konferencyjna w terminie do dnia 10.06.2024 r.:
30 zł dla członków SNM oraz 50 zł dla niezrzeszonych w SNM uczestników
Nr konta, na który należy dokonywać wpłat: 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756
Tytuł przelewu: Pomorska Konferencja Regionalna


Do zobaczenia w Gdyni 15 czerwca 2024 roku 
na Pomorskiej Konferencji Regionalnej dla Nauczycieli Matematyki

"KRÓLOWA NAUK kluczem do WSZECHŚWIATA"Komitet Organizacyjny Konferencji:
Janina Sikorska - przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM, Wojciech Jankowski - dyrektor GODN w Gdyni,  Wiesław Kosakowski - Dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Anna Kierznikowicz - wicedyrektor III LO w Gdyni
Członkowie Zarządu Koła Pomorskiego SNM:
Marzena Paradowska - zastępca przew. Koła Pomorskiego SNM, GODN w Gdyni
Beata Wierzbicka - sekretarz
Marlena Glosa, Mirosława Sztandarska, Katarzyna Kiepiela, Rafał Cybulski - III LO w Gdyni
Janina Sikorska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Hasło konferencji i tekst: Janina Sikorska
Plakat opracowała: Marzena Paradowska