czwartek, 20 czerwca 2019

W a k a c y j n e Ż Y C Z E N I A!

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
w pierwszym DNIU WAKACJI,
w tym szczególnym dla Was dniu
- ż y c z y m y Wam spokojnego, dłużej trwającego snu
oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości.
Tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia
pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.

Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM KASIA Z JANINĄ, MARLENĄ, HELENĄ i WOJTKIEM
Tekst:Janina Sikorska
Folo: link

sobota, 8 czerwca 2019

K o l e j n e ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW z klasy pierwszej i drugiej LO nr 3 im.Marynarki Wojennej w GDYNI!

G r a t u l u j e m y!!!!!

prof.oświaty Wojciechowi Tomalczykowi i jego UCZNIOM,

którzy zdobyli PIERWSZE MIEJSCE w XVIII N A D F I N A Ł A C H   ZAWODÓW   MATEMATYCZNYCH w dniu 7 czerwca 2019r. o godz.10.30 w GNIEŹNIE.  N A D F I N A Ł Y odbyły się z udziałem TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN UCZNIOWSKICH, będących ZWYCIĘZCAMI MECZÓW MATEMATYCZNYCH z Pomorza, Dolnego Sląska i Wielkopolski. W wyniku rozwiązywania bardzo trudnych zadań matematycznych, reprezentujący w/wym województwa uzyskali następujące p-kty: 3 L O Gdynia - 43 pkt,  3 LO Wrocław -11 pkt, 2 LO Gniezno - 8,5 pkt