czwartek, 20 czerwca 2019

W a k a c y j n e Ż Y C Z E N I A!

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
w pierwszym DNIU WAKACJI,
w tym szczególnym dla Was dniu
- ż y c z y m y Wam spokojnego, dłużej trwającego snu
oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości.
Tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia
pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.

Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM KASIA Z JANINĄ, MARLENĄ, HELENĄ i WOJTKIEM
Tekst:Janina Sikorska
Folo: link