sobota, 8 czerwca 2019

K o l e j n e ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW z klasy pierwszej i drugiej LO nr 3 im.Marynarki Wojennej w GDYNI!

G r a t u l u j e m y!!!!!

prof.oświaty Wojciechowi Tomalczykowi i jego UCZNIOM,

którzy zdobyli PIERWSZE MIEJSCE w XVIII N A D F I N A Ł A C H   ZAWODÓW   MATEMATYCZNYCH w dniu 7 czerwca 2019r. o godz.10.30 w GNIEŹNIE.  N A D F I N A Ł Y odbyły się z udziałem TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN UCZNIOWSKICH, będących ZWYCIĘZCAMI MECZÓW MATEMATYCZNYCH z Pomorza, Dolnego Sląska i Wielkopolski. W wyniku rozwiązywania bardzo trudnych zadań matematycznych, reprezentujący w/wym województwa uzyskali następujące p-kty: 3 L O Gdynia - 43 pkt,  3 LO Wrocław -11 pkt, 2 LO Gniezno - 8,5 pkt


G R A T U L U J E M Y Wojtku życząc Tobie d a l s z y c h    s u k c e s ó w zawodowych, a Twoim UCZNIOM kolejnych ZWYCIĘSTW w OLIMPIADACH i ZAWODACH MATEMATYCZNYCH. 


W imieniu CZŁONKÓW K.POM.SNM-koleżanki z ZARZĄDU KOŁA POMORSKIEGO SNM: Katarzyna z Janiną, Marleną i Heleną 
Tekst:J.Sikorska
Foto: link, link