poniedziałek, 9 września 2019

100-lecia P T M w Krakowie

KRAKÓW przywitał w dniach 3-7 września ponad 1000 MATEMATYKÓW POLSKICH na JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE z okazji 100-lecia PTM pod Patronem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Komitet Honorowy: Jarosław Gowin(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Prezes PTM, Rektorzy Uniwersytetów Krakowskich: Ekonomicznego, Rolniczego, Pedagogicznego im. KEN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.