poniedziałek, 9 września 2019

100-lecia P T M w Krakowie

KRAKÓW przywitał w dniach 3-7 września ponad 1000 MATEMATYKÓW POLSKICH na JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE z okazji 100-lecia PTM pod Patronem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.
Komitet Honorowy: Jarosław Gowin(Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, Prezes PTM, Rektorzy Uniwersytetów Krakowskich: Ekonomicznego, Rolniczego, Pedagogicznego im. KEN, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Inicjatorem i Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich był Antoni Leon Dawidowicz (UJ). Organizatorami Zjazdu byli Polskie Towarzysztwo Matematyczne (PTM) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz współorganizatorami:
1) Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
2) Centrum Badań Nieliniowych im. J. Schaudera
3) Centrum Badań Układów Złożonych im. Marka Kaca
4) Centrum Badań Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wrocławska
5) Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej
6) Katedra Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
7) Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
8) Katedra Zastosowań Matematycznych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
9) Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Podczas Uroczystego rozpoczęcia Zjazdu zostały wręczone nagrody PTM oraz nadano HONOROWE CZŁONKOSTWO PTM PRZEWODNICZĄCEMU Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Jean-Pierre Bourguignon.
W Zjeździe uczestniczyło też wielu zaproszonych wybitnych matematyków pracujących na uczelniach zagranicznych, a pochodzących z Polski. Należy przypomnieć, że ani rozbiory Polski, ani wojna światowa nie były w stanie zahamować rozwoju MATEMATYKI POLSKIEJ, która znalazła się w czołówce matematyki światowej dzięki talentom polskich matematyków takich jak min. BANACH, STEINHAUS z tzw. SZKOŁY LWOWSKIEJ oraz z innych szkół, w których osiągali bardzo znaczące sukcesy. Np. ze Szkoły Warszawskiej m. in. Sierpiński, Tarski, Borsuk oraz inni utalentowani matematycy krakowscy min. Leja, Zaremba, Waźewski, matematycy wileńscy np. Markiewicz, Zygmunt i matematycy poznańscy. Z historią złamania szyfru ENIGMY przez poznańskich matematyków, kryptologów: Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego, członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki szczegółowo zapoznali się w czasie Krajowej Konferencji SNM w Poznaniu w 2017 r. Wśród WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH ZJAZDOWI była możliwość  zapoznania się min. z widowiskiem multimedialnym o STEFANIE BANACHU i jego przyjaciołach oraz pokazem specjalnych filmów. A ponieważ "W MATEMATYCE JEST MUZYKA", to nie zabrakło na ZJEŹDZIE wspaniałych KONCERTÓW, w tym FORTEPIANOWEGO oraz RECITALU na Zamku Królewskim w Niepołomicach w dniach 4-6 września. Natomiast w dniu 5 września o godzinie 9.30 w cyklu wykładów referaty wygłosili min. reprezentujący SNM: Przewodniczący Oddziału Krakowskiego SNM - Marek Legutko oraz członek Zarządu Głównego SNM - Alina Przychoda i Joanna Świercz. W tym samym dniu odbyła się również Studencka Konferencja Naukowa "Nowe Pokolenie PTM", na której to odbyło się szereg studenckich referatów oraz wykłady specjalne. Zaprezentowano również osiągnięcia Polskich Studentów z ośrodków akademickich. W przedstawianych wydarzeniach towarzyszących Zjazdowi Matematyków Polskich w Krakowie uczestniczyli też członkowie SNM reprezentujący Koło Pomorskie SNM: Sylwia Tarała z Gdyni i Mariusz Holz z Gdańska, którzy zaraz po powrocie z Krakowa zgodnie stwierdzili, że Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Stulecie PTM będzie dla nich nie do zapomnienia. Niepowtarzalna atmosfera tam panująca i towarzysząca podczas wykładów wybitnych matematyków z całego świata i dyskusji panelowych o stanie matematyki na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkim uczestniczącym w zjeździe. W tym miejscu należy też przypomnieć, że zaproszeni na zjazd Wybitni Matematycy z całego świata są wykładowcami na Kongresach Matematycznych International Congress of Mathematics (ICM) i European Congress of Mathematics (ECM) i wielu z nich jest pochodzenia polskiego będąc w bliskich kontaktach z matematykami w Polsce. Podkreślić też należy, że ZORGANIZOWANY Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie spełnił oczekiwania uczestników Konferencji, gdyż był nie tylko podsumowaniem ostatnich 100 lat rozwoju matematyki polskiej i jej znaczenia w świecie, ale również miał wpływ na integrację zróżnicowanych środowisk związanych z matematyką, których przedstawiciele uczestniczyli w Zjeździe.

Tekst: Janina Sikorska

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, 
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk