poniedziałek, 11 maja 2020

Rok 2020 - ROK JUBILEUSZOWY SNM

W dniu 11 maja 1991 roku w Warszawie powstało STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI na zebraniu z udziałem 20 nauczycieli matematyki - pasjonatów. Wśród uczestniczących byli metodycy matematyki, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie tym pasjonatom matematyki zawdzięczamy istnienie STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI, które zorganizowało w 21 miastach 29 KRAJOWYCH KONFERENCJI. Tu na uwagę zasługuje fakt, że w Międzyzdrojach, Kielcach, Poznaniu i Łodzi dwa razy, a w Grudziądzu aż pięć razy. Ponieważ wśród założycieli był również m. in. profesor WACŁAW ZAWADOWSKI, który przez 29 lat uczestniczy jako aktywny wykładowca podczas Krajowych Konferencji SNM, to na jego ręce składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego WSPANIAŁEGO ZDROWIA! Podkreślić trzeba, że w zebraniu założycielskim w dniu 11 maja 1991 roku uczestniczyli pasjonaci matematyki spoza Warszawy m. in. Marek Legutko, Stefan Turnau, Katarzyna Burnicka, Krzysztof Mostowski. Wymienić też należy takie nazwiska jak m. in. Janek Baranowski i ŚP. Jerzy Nowik, którzy swoją pasją zawodową matematyczną tak jak wyżej wymienieni pasjonaci wywołali coraz większe zainteresowanie wśród NAUCZYCIELI MATEMATYKI wykładami i warsztatami na Konferencjach Krajowych SNM.  Już 8 lutego 1992 roku Zarząd Główny SNM zaakceptował inicjatywę NAUCZYCIELI MATEMATYKI KRAKOWSKICH PASJONATÓW powołując ODDZIAŁ KRAKOWSKI SNM. W wyniku wyborów w dniu 7-go listopada 1992 roku Marek Legutko został wybrany Przewodniczącym Oddziału Krakowskiego SNM.