niedziela, 12 maja 2019

ZAPRASZAMY!

W związku ze 100-leciem PTM i Jubileuszowym ROKIEM MATEMATYKI 2019 w dniu 30 maja o godzinie 11:00 do PRZEDSZKOLA NR 59 w Gdańsku.
W celu uczczenia 100-lecia PTM DZIECI przedszkolne 4, 5 i 6 letnie pod opieką swoich nauczycieli ułożą FRAKTAL, stając się ŻYWYM trójkątem Sierpińskiego. Przed ułożeniem FRAKTALA odbędą się zajęcia z udziałem dzieci w 4 grupach stosownie do wieku, podczas których zapoznają się m.in. z pojęciem FRAKTALA, informacją dotyczącą polskiego matematyka WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO oraz konstrukcją niektórych figur geometrycznych.
D O  Z O B A C Z E N I A!!!!
Organizatorem "ŻYWEGO FRAKTALA, TRÓJKĄTA SIERPIŃSKIEGO" w Przedszkolu nr 59 w Gdańsku jest Koło Pomorskie SNM przy współpracy z Dyrektorem Przedszkola. Prowadzącym zajęcia z dziećmi będzie członek Koła Pomorskiego SNM - Mariusz Holz. Do zobaczenia!
Zarząd Koła Pomorskiego SNM.
Tekst: J. Sikorska