sobota, 3 października 2020

10 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Witamy w Światowej Akcji Tabliczki Mnożenia wszystkich pasjonatów Nauczycieli Matematyki, wśród których nie zabrakło również członków Koła Pomorskiego SNM, którzy wraz ze swoimi uczniami zorganizowali 10-ty Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w swoich szkołach w dniu 2 października 2020 roku
KOORDYNATOREM LOKALNYM Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Giżycku z udziałem 286 uczestników, w tym 268 uczniów, była Ewa Ładna, doświadczony nauczyciel matematyki, członek Koła Pomorskiego SNM. 

Ewa Ładna zawsze dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami w popularyzowaniu matematyki, służąc im profesjonalną pomocą dydaktyczną. Również na temat organizowania Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia poinformowała wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki, m.in. cytat „Co roku organizuję Dzień Tabliczki Mnożenia ku zadowoleniu wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu. Na lekcjach matematyki uczniowie rysowali i uzupełniali węże matematyczne grając w „Ja mam, kto ma” oraz ćwiczyli tabliczkę mnożenia wykorzystując kości do gry i kwadratową planszę. Na lekcjach informatyki powstały plakaty pełne mnożenia i dzielenia. Jak co roku, Patrole Egzaminacyjne sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów klas III-VIII i pracowników szkoły. Przeegzaminowano wszystkich uczestników, 286 osób. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie zadania, otrzymały imienne certyfikaty. Do udziału w Konkursie Logiczno-Matematycznym (online) zapisali się również uczniowie z nauczycielami oraz rodzice”.
Również światowego wydarzenia nie zabrakło w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Giżycku, w którym udział wzięło 150 uczniów wraz z nauczycielami. Organizatorami były: Ligia Pacześniak - członek Koła Pomorskiego SNM oraz Barbara Grodzka10 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
zorganizowany został też w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku przez Mariusza Holza - członka Zarządu Koła Pomorskiego SNM z udziałem 110 uczniów i nauczycieli. Kolejną szkołą, w której został zorganizowany 10 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, to Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni, w której organizatorem była Janina Kotwica - członek Koła Pomorskiego SNM doświadczona nauczycielka matematyki. Udział wzięło 200 uczniów wraz z nauczycielami. Należy więc podziękować wszystkim uczestniczącym w tym wielkim wydarzeniu jakim jest 10 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oraz jego organizatorom, dzięki którym ich Szkoły przejdą do historii Światowej Akcji Tabliczki Mnożenia. Po zakończeniu wszyscy uczestniczący w akcji otrzymali dyplomy oraz współorganizatorzy - imienne certyfikaty. 
Uczestnicząc w ŚWIATOWEJ AKCJI TABLICZKI MNOŻENIA i przyczyniając się już kolejny rok do uatrakcyjnienia nauczania tabliczki mnożenia w formie zabawowej w niecodzienny sposób, NAUCZYCIELE zachęcają do przypomnienia tabliczki mnożenia i jej utrwalenia powodując coraz większe zainteresowanie uczniów ŚWIATOWYM DNIEM TABLICZKI MNOŻENIA.
Należy też przypomnieć, że głównym organizatorem ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA jest Wydawnictwo "KARTY GRABOWSKIEGO", które organizuje ŚWIĘTO TABLICZKI MNOŻENIA w formie zabawowej już od 2011 roku. ODBYWA SIĘ pod hasłem "MŁODSI sprawdzają czy STARSI tabliczkę mnożenia znają". WYSTĘPUJE WIĘC ZAMIANA RÓL. DZIECI stają się EGZAMINATORAMI, DOROŚLI natomiast EGZAMINOWANYMI.
W sytuacji, w której UCZNIOWIE jako EGZAMINATORZY sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia u starszych koleżanek i kolegów oraz u dorosłych, to na pewno spowodują jej utrwalenie, a niektórych zachęcą w sposób zabawowy do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia jeśli jej nie pamiętają.
Ponadto udział uczniów w ŚWIATOWEJ AKCJI TABLICZKI MNOŻENIA, na pewno stanowi uzasadnioną motywację dla dzieci-uczniów do dalszego zdobywania wiedzy matematycznej wraz z osiąganiem coraz lepszych wyników w matematyce i jest dobrym wzorem dla młodego pokolenia. Świadczy też o tym coraz aktywniejszy udział uczniów i ich szkół w tej Światowej Akcji również na świecie.
W dniu 2 października 2020 roku w 10-tym Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia oprócz szkół z Polski uczestniczyły też szkoły z krajów z całego świata takich jak WŁOCHY, ROSJA, RUMUNIA, CHORWACJA, STANY ZJEDNOCZONE, INDIE, ARABIA SAUDYJSKA oraz KAMERUNU i KATARU.
Życzymy więc dalszej wytrwałości i powodzenia podczas udziału w ŚWIATOWEJ AKCJI TABLICZKI MNOŻENIA oraz dziękujemy za zorganizowanie atrakcyjnego WYDARZENIA dla SZKOŁY z udziałem UCZNIÓW i ich NAUCZYCIELI oraz innych PRACOWNIKÓW SZKOŁY. JESTEŚMY z WAS  DUMNI!!! 

Tekst: Janina Sikorska 
W imieniu Członków KOŁA POMORSKIEGO SNM-Zarząd:
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, Marlena Glosa,
Mariusz Holz i Wojciech Tomalczyk
Fotografie: Ewa Ładna