niedziela, 3 marca 2019

Wracamy do wspomnień Opolskich!!!

Już po feriach zimowych, czas więc wrócić do wspomnień opolskich z XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w dniach 8-11 lutego 2019 roku w Opolu. Bo jest co wspominać!

OPOLE miasto polskiej piosenki przywitało największymi przebojami opolskimi ponad 600 nauczycieli z Polski w pierwszym dniu XXVIII Krajowej Konferencji SNM. Koncert wywołał tak ożywiony nastrój, że na twarzach niektórych nauczycieli znikało zmęczenie. Przecież wielu z nich pokonując setki kilometrów bezpośrednio przybyli na uroczyste rozpoczęcie konferencji.

Dla przypomnienia: podczas UROCZYSTEJ INAUGURACJI XXVIII KK SNM w dniu 8 lutego 2019 roku, która odbyła się w AULI WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Opolu również wykład inauguracyjny dr Marka Kaczmarzyka wywołał szczególne zainteresowanie wśród obecnych nauczycieli matematyki.

NIEWĄTPLIWIE TEMAT TEGO WYKŁADU" Praktyczne aspekty wiedzy na temat działania i rozwoju mózgu w okresie szkolnym" będzie miał zastosowanie m.in.w pracy z uczniami i analizie przyczyn ich niepowodzeń matematycznych. Niezapomnianymi tematami z wystąpień plenarnych w pierwszym dniu KONFERENCJI będą na pewno m.in.
1/"Rozważania (międzypokoleniowe) o rzeczywiście dobrym nauczaniu matematyki" - dr hab. M. SZUREK, T. SZWED, F. RĘKAWEK 
2/prof.dr hab.M.MAKIEWICZ z Uniwersytetu Szczecińskiego" Matematyka w obiektywie. Od sztuki do wiedzy".
3/"Egzamin ośmioklasisty" - CKE, kierownik Wydziału Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu ośmioklasisty EDYTA WARZECHA
4/"Skype w klasie,czyli lekcje z każdego zakątka Ziemi" - AGATA KAPICA Manager Programu Microsoft dla Edukacji 
5/ "Absolwenci szkoły podstawowej w liceum i technikum-potencjalne problemy uczniów i nauczycieli" J. JANOWICZ Nowa Era 
6/" Technologiczna magia na lekcji matematyki" - learnteachexplore 
7/ "Visiting geometric figures from the inside in virtual reality" - prof. Jose Luis Rodriguez Blancas z UNIWERSYTETU w ALMERII (Hiszpania ) 
8/ "Jaka matematyka na studia?" - FUNDACJA MACIEJKO, CASIO Na długo w pamięci pozostanie też występ MAGIKA i ILUZJONISTY Bartosza Lewandowskiego - uczestnika "MAM TALENT",który wywołał swoim pokazem nieprawdopodobne emocję,które dopiero ostudziły wspomniane  wcześniej NAJWIĘKSZE OPOLSKIE PRZEBOJE.
Spełniając oczekiwania uczestników konferencji-nauczycieli matematyki uczących na różnych poziomach edukacyjnych zorganizowano w kolejne trzy dni (sobota, niedziela, poniedziałek) łącznie 138 wykładów i warsztatów, spośród których był możliwy dowolny wybór. Sobotnie i niedzielne warsztaty wraz z wykładami odbywały się w ZSO nr 2 w Opolu, natomiast w poniedziałek w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.


Należy również przypomnieć, że patronatem medialnym KONFERENCJĘ OBJĘŁO RADIO OPOLE, GŁOS NAUCZYCIELSKI, RADIO DOXA, TVP3. NATOMIAST PATRONATY HONOROWE TO: - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ - MARSZ.WOJ.OPOLSKIEGO - OPOLSKI KURATOR OŚWIATY - PREZYDENT M.OPOLA - WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ EKONOMICZNY w OPOLU. W KONFERENCJI UCZESTNICZYŁY JAK CO RNKU WYDAWNICTWA EDUKACYJNE I FIRMY,KTÓRE ZADBAŁY O NAUCZYCIELI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ,TWORZĄC M.IN.PRZYJAZNĄ I TWÓRCZĄ ATMOSFERĘ TAK NIEZBĘDNĄ PODCZAS KONFERENCJI. NA KONFERENCJI OBECNE RÓWNIEŻ BYŁY ORGANIZACJE: Katalyst Education i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.
KOMITET ORGANIZACYJNY:    Alina Przychoda, Zofia Majerska, Irena Ołtuszyk i będący koordynatorami XXVIII KK SNM - Joanna Świercz, Adam Makowski.
LOKALNY KOMITET ORGANIZACYNY: Joanna Stasch SNM, ZSO nr2 w Opolu - koordynator lokalny i z Oddziału Opolskiego SNM: Małgorzata Cisakowska, Ilona Hajduk, Waldemar Górski, Agata Knysz, Sylwia Kownacka, Jolanta Kopij, Piotr Pawlikowski, Karina Ratajczak, Maria Rencz, Joanna Stawicka, Zdzisława Szkotak.
PARTNER MERYTORYCZNY: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Uczestniczące w Konferencji WYDAWNICTWA EDUKACYJNE I FIRMY
 1. Wydawnictwo Nowa Era 
 2. Educarium 
 3. Wydawn.Aksjomat Toruń 
 4. Learn teach explore
 5. Casio 
 6. Firma Eduk. Wydawnicza EUTMAT 
 7. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
 8. Grupa Mac 
 9. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
 10. Simplicatus 
 11. Wydawn. NASZA KSIĘGARNIA 
 12. Karty Grabowskiego 
 13. Wydawn.NOWIK 
 14. Wydawnictwo Szkolne Omega Konferencji 
towarzyszyły też trzy wystawy: 
 • prac plastycznych laureatów KONKURSU "Matematyczne przeboje" 
 • zdjęć Michała Nowika,czł.SNM,który zmarł w r.2017 
 • zdjęć laureatów KONKURSU fotograficznego"MATEMATYKA W OBIEKTYWIE" 
oraz jak co roku na każdej konferencji PRACOWNIA CAŁODOBOWA - Warsztat Otwarty Matematyki i Origami.
Ponadto m.in.
 1. WIECZÓR GIER-Math Vegas 
 2. MATEMATYCZNY POKÓJ ZAGADEK-Casio 
 3. MANIPULATIWE GĘOMETRY GAMES 
 4. SFERY GEODEZYJNĘ-Caroline Ainslie 
Nie zabrakło również atrakcyjnych wycieczek dla zainteresowanych uczestników KONFERENCJI po odbytych zajęciach pod opieką przewodnika: 
- Muzeum Polskiej Piosenki 
- Wieża Piastowska, Zamek Górny 
- Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 
oraz SPEKTAKLU TEATRALNEGO w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
NALEŻY TEŻ PODKREŚLIĆ, ŻE RÓŻNORODNOŚĆ TEMATYCZNA WARSZTATÓW I WYKŁADÓW NA XXVIII KK SNM w Opolu oraz aktywny w nich udział NAUCZYCIELI MATEMATYKI reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne wraz z przedstawicielami środowisk akademickich oprócz popularyzacji matematyki, jej zastosowania w życiu codziennym z uwzględnieniem nowoczesnych technologii z wykorzystaniem różnorodnych pomocy naukowych na pewno ułatwi nauczycielowi dalsze rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów. Jednocześnie też pomoże w przezwyciężeniu niechęci uczniów do matematyki, a pokonując ich niechęć, to spowoduje, że   UCZNIOWIE   M A T E M A T Y K Ę   P O L U B I Ą!  
Wszyscy nauczyciele biorący udział w warsztatach dot.m.in. zastosowań matematyki w życiu codziennym z łatwością już odpowiedzą swoim uczniom na pytanie dlaczego warto się uczyć matematyki. WYSTARCZY, ŻE SIĘGNĄ PAMIĘCIĄ DO TYTUŁÓW WARSZTATÓW:
1/"Zamień lekcję matematyki w przygodę".dot.zdobycia wiedzy i umiejętności w celu przygotowania m.im. pokoju zagadek, który może być stacjonarny w formie przygotowanej sali/klasy oraz w formie onlinowej-przestrzeni wirtualnej
2/"SEZAMIE OTWÓRZ SIĘ" i "BUJANIE SIĘ W CHMURACH": M.Rabenda i K.Chojecki-warsztaty dot.m.in.kształt.właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz edukacyjnego wykorzystania chmury cyfrowej.
3/"MATEMATYKA NA NAKRĘTKACH"SNM D.Gluza-m.in.prezentacja pomocy dydaktyki i ich zastosowanie w zabawach matematycznych w szkole i w domu oraz na zajęciach dodatkowych.
4/"WARSZTATY MATEMATYCZNE Z KARTAMI GRABOWSKIEGO": M.Grabowski-warsztaty prezentują m.in. ogólną metodykę pracy z KARTAMI w szkole i Gry Logiczne.
5/KUFER PEŁEN POMYSŁÓW"-J.Wolska, J.Jarosz-Krzywda. Uwzględniają w tematyce zajęć kl.|v-v| m.in. pomysły powiązania zajęć z uroczystościami ważnymi w miesiącu np.ANDRZEJKI, BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC w ramach Koła Matematycznego lub lekcji.
6/"SŁODKA MATEMATYKA": Ewa Misiejuk, Ewa Szabała. Warsztat dot.praktycznemu zastosowaniu matematyki m.in. w cukierni
7/"WŁODEK GOTUJE" SNM: W.Szczerba. Uwzględniający m.in. matematykę zastosowaną w kuchni lub kuchenną matematykę.
Uczestnicy KONFERENCJI mieli też spotkanie z twórczynią ludową - GRAŻYNĄ CZEKAŁA. Temat spotkania: "JAJKA po OPOLSKU". NA SPOTKANIU NAUCZYCIELE mogli zobaczyć jak powstaje piękna OPOLSKA PORCELANA oraz w jaki sposób zdobi się JAJA WIELKANOCNE, czyli kraszanki. Dla chętnych była możliwość" ZMIERZYĆ SIĘ Z JAJKIEM".
Na tegorocznej XXVIII KK SNM uczestniczący w niej NAUCZYCIELE mieli możliwość udziału w bardzo wielu jeszcze innych interesujących warsztatach i wykładach. DO TAKICH ZALICZYĆ NALEŻY m.in. "JAK UPRAWIAĆ OGRÓDEK MATEMATYCZNY", SNM: Małgorzata Kula, Justyna Woroń, Katarzyna Kiepiela. Wymienione koleżanki są pracownikami CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI i KSZTAŁCENIA na ODLEGŁOŚĆ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ i od wielu lat w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauk wraz z innymi pracownikami m.in. organizują "OGRÓDEK MATEMATYCZNY." Ponieważ "OGRÓDKI  MATEMATYCZNE" zdobyły duże uznanie, stając się bardzo popularnymi wśród dzieci z przedszkola, uczniów Szkoły Podstawowej i ich Rodziców, wywołują więc coraz większe zainteresowanie zabawami z zastosowaniem matematyki. PROWADZĄCY WYKŁAD PRZEKAZAŁY SZCZEGÓŁOWO  INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZAJU ZABAW MATEMATYCZNYCH, dzieląc się swoim doświadczeniem i zachęcając nauczycieli matematyki do organizowania "OGRÓDKÓW MATEMATYCZNYCH" w swoich szkołach. Inny wykład i zajęcia "UCZĘ SIĘ BAWIĄC...i BAWIĘ SIĘ UCZĄC" przeprowadzone w sposób bardzo atrakcyjny przez MAGDALENĘ GLAC, SNM - również potwierdziły, że "UCZENIE SIĘ STAJE PRZYJEMNOŚCIĄ, GDY UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ, A ZABAWA ZYSKUJE NA WARTOŚCI, JEŚLI MA EDUKACYJNY WYMIAR" oraz że zabawa z nauką matematyki wzajemnie się uzupełniają.
Ogromne zainteresowanie też wykazano zajęciami warsztatowymi "DWIE KOZY I SAMOCHÓD" przeprowadzonymi przez znanego i wybitnego specjalistę w dziedzinie dydaktyki matematyki od początku istnienia SNM, bardzo popularnego, lubianego i doświadczonego prelegenta WACŁAWA ZAWADOWSKIEGO. Na zajęciach tych przedstawiono HISTORIE TEMATU "Dwie kozy i samochód" w celu wykazania, że prawdopodobieństwo jest tylko pomocą przy podejmowaniu decyzji i jak zastosować zabawę podczas zbierania danych statystycznych, aby rozwiązać problem. Dużą frekwencją jak zawsze cieszyły się warsztaty MARZENY I TOMKA WIERZCHOWSKICH z Koła Pomorskiego SNM, którzy "SZTUCZKAMI NA LEKCJACH MATEMATYKI" w szkole średniej wyjaśniają swoim uczniom najtrudniejsze zagadnienia matematyczne, jednocześnie uaktywniając ich na lekcjach matematyki. Podczas prowadzonych warsztatów dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym z nauczycielami matematyki, proponując scenariusze ciekawych lekcji z zastosowaniem portali internetowych i multimediów.
Odbył się też wykład popularnego prelegenta NAUCZYCIELA ROKU Dariusza KULMY, zatytułowany "Skuteczniej, ciekawiej, barwniej czyli więcej energii na lekcjach matematyki." oraz inne też bardzo interesujące m.in. "Mózg nie okłamuje. Złudzenia myślowe na matematyce." GWO Bożena Kukier, "Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz" czyli jak pracować z błędami uczniowskimi GWO, Marzenna Grochowalska i "Umiesz liczyć, licz na siebie "NOWA ERA Karolina Wej.
"ODCZAROWAĆ ALGEBRĘ, Educarium: Anna Lewandowska-Muller, "MISTRZOWSKIE INWESTYCJE", Educarium: Dariusz Wolski, "EMPATYCZNE NAUCZANIE, NAUCZANIE MATEMATYKI, SNM: Czesława Knul, Agnieszka Olczyk.
"NAUCZANIE GEOMETRII TRÓJWYMIAROWEJ Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII, Amocity Sp.z.o.o.: Milena Piasecka, Michał Wróblewski oraz warsztat "WSPIERANIE UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI" przeprowadzony przez Joannę Wójcicką, która szczegółowo zapoznała nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki, z zastosowaniem swoich autorskich pomocy dydaktycznych m.in. "MATEMATYCZNE ROZGRYWKI".
Pomocną też nauczycielom była jak zawsze JOANNA ŚWIERCZ z SNM i jej warsztaty "MATMA inaczej-alternatywa dla kart pracy"MODN Opole, SuperBelfrzy Rp. DZIELĄC SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM zaprezentowała m.in. utworzone przez siebie alternatywne karty pracy. RÓWNIEŻ wykład "POZYTYWNA PROFILAKTYKA SZKOLNA-WSPÓŁCZESNE DELEGACJE DLA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH UCZNIÓW Sławomira Kania z Instytutu Nauk Pedagogicznych, Uniwersytetu Opolskiego wywołał szczególne zainteresowanie wśród nauczycieli. Wykład dostarczył niezbędnej wiedzy i odpowiedzi na m.in. pytania: "Kiedy działania profilaktyczne są skuteczne i jak zwiększyć ich skuteczność ?"
Z propozycją wykładu i warsztatów" MYŚLĄCA KLASA - JAK JĄ ZBUDOWAĆ? zgłosiła się też grupa studentek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: MAGDALENA MACHNIK, JOLANTA KAŁUŻA I SYLWIA PAWĘZKA. ZAINSPIROWANE PRACĄ Pana Petera Liljedakl z Kanady o tytule "Building Thinking Classrooms" postanowiły zaproponować swój pomysł nauczycielom matematyki na XXVIII KK SNM. Wśród warsztatów otwartych duże zainteresowanie wzbudził warsztat zatytułowany "FRAKTALE I REKORDY GUINNEESSA, SNM: Caroline Ainslie. 
Nauczyciele matematyki uczestniczący w XXVIII KK SNM mieli też możliwość zapoznania się z narzędziami dydaktycznymi wspierającymi ROBOTYKĘ W NAUCZANIU. Ozoboty w edukacji STEAM. WARSZTATY "Wykorzystanie robotów edukacyjnych w nauczaniu (nie tylko) matematyki, MODN - prowadził BARTOSZ ZACHAREWICZ. Celem warsztatów było m.in. kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia wykorzystaniem metod i technik wypływających z INFORMATYKI.
Również "MATEMATYCZNE PRZEBOJE", SNM: Alicji Makowskiej i Małgorzaty Hałaburda cieszyły się aktywnym udziałem nauczycieli w zajęciach warsztatowych różnych poziomów nauczania. ZAPREZENTOWANE zostały "przebojowe" różne zadania, gry i zabawy, które uczą i rozwijają wyobraźnię.
Jak co roku odbyły się też warsztaty i wykład Tomasza Masłowskiego i Piotra Nodzyńskiego z SNM "DOWODY w NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ w SZKOLE ŚREDNIEJ" z analizą dot. m.in. skuteczności w jej realizacji oraz "NIEZBĘDNIK OŚMIOKLASISTY" będący przydatny w osiągnięciu S U K C E S U na egzaminie ośmioklasisty. DUŻA FREKWENCJA I ZAINTERESOWANIE zajęciami warsztatowymi spowodowało, że ich kolejne zajęcia "WIĘC CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT", Zespól DWA + JEDEN, "Jak pokolorować matematyczny świat na żółto i niebiesko?" można nazwać kolejnym "PRZEBOJEM MATEMATYCZNYM" na XXVIII KK SNM w OPOLU.Przypomnieć też należy, że NAUCZYCIELOM MATEMATYKI znany jest związek matematyki z muzyką od czasów Pitagorasa po czasy współczesne. Potrafią odpowiedzieć na pytanie co ma wspólnego z matematyką m.in. Mozart, Bach, czy Beethoven. Wiedzą też, że to Euklides podał uzasadnienie na wzajemne przyporządkowanie liczb i dźwięków. Rozumieją też związek nutowy z osią liczbową i że zarówno w matematyce jak i muzyce występują ułamki, które to w muzyce nazywamy NUTAMI. Wiedzą również, że matematykę i muzykę najsilniej łączy pojęcie RYTMU. Nie ma więc muzyki bez matematyki! Dlatego po wysłuchaniu KONCERTU, JEGO WYKONAWCY: PANI Alina Dorosiewicz i MŁODZI ARTYŚCI z Opolskiego Studia Piosenki zostali nagrodzeni entuzjastycznymi, rytmicznymi i dłużej trwającymi oklaskami.

DZIĘKUJEMY więc wszystkim współpracującym z KOMITETEM ORGANIZACYJNYM KONFERENCJI I Z OPOLSKIM KOMITETEM ORGANIZACYJNYM LOKALNYM za zorganizowanie XXVIII KK SNM w OPOLU w atmosferze twórczej i przyjaznej towarzyszącej NAUCZYCIELOM MATEMATYKI podczas pobytu w Opolu. Dziękujemy również MEDIOM za gościnne i życzliwe powitanie medialne przybyłych NAUCZYCIELI do Opola.
Wyrażamy też podziękowania WSZYSTKIM PRELEGENTOM z XXVIII KK SNM za ich szczególną aktywność w dzieleniu się swoim doświadczeniem zawodowym i bardzo duże zaangażowanie m.in.w popularyzacji matematyki i jej zastosowań w życiu codziennym. Wysoki poziom merytoryczny 138 zajęć szkoleniowych (wykłady i warsztaty) prowadzonych przez DOŚWIADCZONYCH PRELEGENTÓW w STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI w Opolu w przyjaznej atmosferze na pewno też spełnił oczekiwania NAUCZYCIELI uczestniczących w konferencji UCZĄCYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACYJNYCH.
XXVIII KK STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI w Opolu będzie we WSPOMNIENIACH jej uczestników 4-dniowym   O p o l s k i m   F e s t i w a l e m   M a t e m a t y c z n y m "MATEMATYKA PRZYSZŁOŚCIĄ".


Zarząd z uczestniczącymi w XXVIII KK SNM członkami KOŁA POMORSKIEGO SNM:
Kasia, Helena, Elżbieta i  Mariusz - z GDAŃSKA,
Marlena ze SZTUMU, 
Janina z Justyną z WEJHEROWA, Wojtek z Beatą,
Janiną i Rafałem z GDYNI, Sylwia i Alicja z RUMI,
Mirosława z CZERNINA,
Joanna z PRUSZCZA POMORSKIEGO,
Kamila z MALBORKA, Tomasz z Marzeną z WĘGORZEWA,
Krzysztof z Alicją, z Ligią i Ewa z GIŻYCKA - laureatką PIERWSZEGO MIEJSCA  w KONKURSIE
"N a u c z y c i e l u    z   c z e g o   j e s t e ś   D U M N Y ?" -
jeszcze raz GRATULUJEMY! "T y l k o C i , którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych,
d o ś w i a d c z a j ą największej r a d o ś c i ż y c i a - prawdziwego poczucia spełnienia". 
/ Anthony Robbins /
Tekst: J.Sikorska

Foto konferencja: link
Foto opole: link
Foto seminarium: link
Foto z konferencji (członkowie Koła Pomorskiego): M.Glosa, J.Kotwica, H.Dąbrowska, W. i T. Wierzchowscy, B.Wierzbicka
Foto: Adam Makowski


Fotografie z konferencji