środa, 2 stycznia 2019

ROK JUBILEUSZOWY!!!

Witamy w ROKU JUBILEUSZOWYM POLSKIEJ MATEMATYKI 2019r

MIŁO POINFORMOWAĆ NAUCZYCIELI MATEMATYKI, że w dniu 20 grudnia 2018 r. S E N A T RP  na wniosek PTM podjął UCHWAŁĘ ustanawiającą rok 2019 ROKIEM MATEMATYKI. Dla przypomnienia w dniu 02.04.1919r. w KRAKOWIE powstało TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, które przekształciło się w POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, którego 100-lecie działalności należy uczcić w sposób szczególny jubileuszowy, włączając do wspólnej zabawy "FRAKTAL na 100-lecie" również swoich uczniów. Wprowadzając uczniów i studentów w konstruowanie FRAKTALI, którego twórcą był też POLSKI MATEMATYK WACŁAW SIERPIŃSKI wykażemy jednocześnie, że FRAKTALE mają zastosowanie w życiu codziennym i można ich dostrzec m.in. w przyrodzie i architekturze.
DOŁĄCZMY WIĘC DO WSPÓLNEJ ZABAWY W  UKŁADANIU TRÓJKĄTÓW SIERPIŃSKIEGO, KTÓRY JEST FIGURĄ FRAKTALNĄ, UCZESTNICZĄC WRAZ Z POLSKIM TOWARZYSTWEM MATEMATYCZNYM  W REALIZACJI POPULARYZACJI MATEMATYKI I UCZCZENIA JUBILEUSZOWEGO ROKU MATEMATYKI 2019.

Informujemy, że wszystkie inne propozycje i inicjatywy wraz z udokumentowaniem fotograficznym dot.przebiegu imprez szkolnych z realizacji JUBILEUSZOWEGO ROKU MATEMATYKI, należy zgłaszać na adres: jubileuszowyrokmatematyki@gmail.com

Życzymy powodzenia w realizacji zadania "Fraktal na stulecie"

Piramida Sierpińskiego
Piramida Sierpińskiego


Fraktal - wizualizacja komputerowa

Fraktal - wizualizacja komputerowa


Zarząd Koła Pomorskiego SNM: K.Kiepiela, W.Tomalczyk, J.Sikorska, M.Glosa, H.Dąbrowska 

TEKST:J.Sikorska
FOTO: źródło, żródło, źródło, źródło