piątek, 24 lutego 2023

Wspomnienia z Łodzi z XXXI KK SNM 10-13.02.2023

XXXI KK SNM
, która odbyła się w dniach 10-13 lutego 2023 roku pozostanie dla wszystkich jej uczestników BAJECZNYM WSPOMNIENIEM! 

Ponieważ MATEMATYKA jest w MUZYCE, więc tak jak na poprzednich Konferencjach i tym razem nie mogło zabraknąć KONCERTU na XXXI KK SNM w Łodzi. Koncert w wykonaniu ORKIESTRY AKADEMICKIEJ Politechniki Łódzkiej pod batutą MARCINA WERNERA odbył się w dniu rozpoczęcia KONFERENCJI. Podczas uroczystej INAUGURACJI zostały wręczone NAUCZYCIELOM - członkom SNM Medale Edukacji Narodowej i Odznaki Honorowego Członka SNM.

Na długo też pozostaną w naszej pamięci interesujące i atrakcyjne WYKŁADY z WARSZTATAMI oraz DYSKUSJE wraz z Wieczorami Atrakcji, których było ponad 150 i które odbyły się w bardzo przyjaznym klimacie. 

WYKŁADY i WARSZTATY w sposób niezwykle życzliwy umożliwiały uczestnikom konferencji m.in. wzajemna wymianę doświadczeń zawodowych wraz z pomysłami matematycznymi na zwiększenie u uczniów zainteresowania MATEMATYKĄ.


Wśród 650 uczestniczących w czterodniowej Konferencji oprócz gości zaproszonych i przedstawicieli wydawnictw byli obecni NAUCZYCIELE PASJONACI, którzy przyjechali z różnych stron Polski nie żałując swojego czasu prywatnego za co im również DZIEKUJEMY!Wyrażamy też podziękowania za przybycie i udział w XXXI KK SNM Panu Profesorowi Wacławowi Zawadowskiemu oraz innym współzałożycielom SNM, których obecność zawsze miała i mieć będzie duże znaczenie dla aktywności uczestników KRAJOWYCH KONFERENCJI SNM.


Do miłej i koleżeńskiej atmosfery podczas trwania konferencji przyczynili się m.in. Alina Przychoda - Prezes ZG SNM vice Prezes - Adam Makowski, którzy od początku byli w stałym kontakcie i do dyspozycji NAUCZYCIELOM wraz ze współpracującym Biurem SNM.

Wśród przeprowadzonych INTERESUJACYCH WARSZTATOW podczas 4-dniowej KK SNM nie zabrakło również PRELEGENTÓW członków Koła Pomorskiego SNM.


Powróćmy więc do wspomnień z XXXI KK SNM w Łodzi dotyczących warsztatów KOLEŻANEK I KOLEGÓW z Koła Pomorskiego SNM Marty Czyrkiewicz, Ewy Ładnej oraz Marzeny i Tomasza Wierzchowskich, którzy już na Pomorskiej Konferencji Regionalnej w Gdyni "Matematyka kluczem do prawdy" w październiku 2022 roku wywołali swoimi warsztatami bardzo duże zainteresowanie.
Tematy dwóch warsztatów Marty Czyrkiewicz z Tczewa na konferencji w Łodzi. 
"Mózg lubi ruch i ruch może stymulować uczenie się uczniów. Siedzenie w ławkach nie sprzyja uczeniu się, im więcej form aktywności fizycznej, tym bardziej efektywny proces poznawania, zapamiętywania oraz uczenia się. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli w krótkich lekcjach w ruchu, aby lepiej zapamiętać te propozycje. Podczas warsztatów pokazałam, jak dodać ruch na lekcji matematyki do każdego tematu, nie ma znaczenia czy w szkole podstawowej, czy ponadpodstawowej."2. Temat: "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

"Czy matematyka musi być szara i nudna? NIE! Dodanie sztuki do lekcji matematyki sprawia, że matematyka jest przyjemniejsza, co prowadzi do zwiększonego zainteresowania i powoduje, że dzieci naturalnie osiągają lepsze wyniki. Ponieważ sztuka jest znana z wywoływania emocji, integracja tych dwóch przedmiotów może sprawić, że uczniowie będą bardziej otwarci na koncepcje matematyczne i bardziej kreatywni podczas rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas warsztatów pokazałam różne projekty matematyczno-artystyczne dla młodszych i starszych uczniów."Dla przypomnienia Marta jest też autorką materiałów edukacyjnych dotyczących amerykańskiego stylu nauczania, grywalizacji, nauczaniu opartym na zastosowaniu matematyki w życiu codziennym.

Temat warsztatów Marzeny i Tomasza Wierzchowskich na konferencji w Łodzi: "Jak wkręcić uczniów w lekcje matematyki? - cz. 2." "Dzieliliśmy się sprawdzonymi metodami aktywizującymi uczniów na lekcjach oraz doświadczeniem i pomysłami, które stosujemy w naszej pracy, przygotowując młodzież do matury."

Wyżej wymieniony temat warsztatów Marzeny i Tomka był kontynuacją wcześniejszego ich tematu warsztatów:  "Jak wkręcić ucznia w matematykę i przygotować go do matury" zaprezentowanego na Pomorskiej Konferencji Regionalnej w Gdyni w dniu 22.10.2022 roku. 

Ewa Ładna z Giżycka przeprowadziła również dwa warsztaty na Konferencji w Łodzi. 

"Pierwszy z nich dotyczył egzaminu ósmoklasisty. Omówiłam sprawdzone techniki utrwalania materiału oraz metody prowadzenia lekcji powtórkowych. Zwróciłam też uwagę na różne metody rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych. Wskazałam najważniejsze elementy prowadzące do osiągnięcia sukcesu na egzaminie." 

"Drugi z warsztatów dotyczył wykorzystania telefonu na lekcjach matematyki. Uczestnicy warsztatów przećwiczyli zastosowanie różnych aplikacji m.in. Blooket, Kahoot, Quizizz, Mentimeter. Poznali też, jak można angażować uczniów do udziału w lekcji stosując kody QR oraz tablicę Whiteboard.fi."

Należy również przypomnieć, że grupa nauczycieli (uczestników XXXI KK SNM) z powiatów giżyckiego i węgorzewskiego wspólnie ze swoimi doradcami metodycznymi Ewą Ładną, Tomaszem Wierzchowskim oraz Marzeną Wierzchowską swój udział w konferencji SNM rozpoczęła od zwiedzania CENTRUM NAUKI I TECHNIKI W ŁODZI przed rozpoczęciem Krajowej Konferencji SNM.GRATULUJEMY WAM Ewo, Marto, Marzeno i Tomku WSPANIAŁYCH WARSZTATÓW i WASZEJ PASJI MATEMATYCZNEJ!

Dziękujemy więc Komitetowi Organizacyjnemu XXXI KK SNM za między innymi rodzinną atmosferę podczas konferencji tak niezbędną dla aktywnego udziału w niej uczestniczących.Zarząd Koła Pomorskiego SNM: 
Janina Sikorska, Beata Wierzbicka, Mirosława Sztandarska, 
Katarzyna Kiepiela, Marlena Glosa i Rafał Cybulski.
 
Foto: Marta Czyrkiewicz, Ewa Ładna , Marzena i Tomasz Wierzchowscy, Janek Baranowski, Emilia Gaweł i Mirosława Sztandarska
Tekst: Janina Sikorska