sobota, 23 kwietnia 2022

Wybory - nowy Zarząd Koła Pomorskiego SNM

23 kwietnia 2022 roku w PIERWSZEJ SZKOLE SPOLECZNEJ w Gdyni odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W zebraniu uczestniczyły osoby uprawnione do głosowania i podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem SNM. Po zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi za minioną kadencję przystąpiono do wyboru Zarządu Koła Pomorskiego SNM na trzyletnią kadencję. W wyniku przeprowadzonych głosowań Zarząd Koła Pomorskiego SNM będzie reprezentowany przez:

kadencja 2022-2025

JANINA SIKORSKA - przewodnicząca
MARIUSZ HOLZ - zastępca 
ANNA DOMZALA - sekretarz
KATARZYNA KIEPIELA - członek

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy społecznej w działalności Koła Pomorskiego SNM.  GRATULUJEMY!!!!

Również podczas Zebrania zostały przekazane przez Annę Domzale SZCZEGOLNE POZDROWIENIA od Ewy Ładnej z Giżycka - członka Zarządu Głównego SNM będącej wraz z uczniami na wycieczce w Gdyni w dniu 21.04.22r. Ania Domzala jednocześnie reprezentująca Koło Pomorskie SNM bardzo uroczyście powitała koleżankę Ewę Ładną i jej uczniów z Giżycka w dniu przyjazdu do Gdyni. DZIĘKUJEMY Ci Ewo za Twoje pozdrowienia i że o nas pamiętałaś Dziękujemy również za przesłane nam zdjęcia z opisem zajęć uczniów podczas ich pobytu w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni i które poniżej przedstawiamy.


Ania i Ewa są Doradcami metodycznymi w zakresie nauczania matematyki. Anna Domzala w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, natomiast Ewa Ładna w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.
"Na wycieczce były dzieci, które w tym roku uczestniczyły w szkole w zajęciach programowania z projektu CMI. W Centrum Nauki Experyment uczniowie rozwiązywali zagadki i łamigłówki matematyczne, analizowali mapy oraz rozszyfrowywali notatki na zajęciach "Kryptonim Experyment' oraz rozwiązywali zadania i problemy o charakterze konstrukcyjno-inżynierskim z elementami programowania na zajęciach "Lab kooperacja".

Należy tez nadmienić, że pobyt w Gdyni UCZNIOW z Giżycka pod opieka EWY ŁADNEJ zakończony został atrakcyjnym spacerem po plaży z widokiem na morze.


GRATULUJEMY uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku, życząc im dalszej wytrwałości i zaangażowania w zdobywaniu wiedzy z matematyki oraz Kol. EWIE LADNEJ dalszych sukcesów zawodowych!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM-ZARZĄD: 
Janina Sikorska, Anna Domzala, Katarzyna Kiepiela i Mariusz Holz
Tekst: Janina Sikorska
Foto kwiaty: link