czwartek, 28 kwietnia 2022

Powitanie i zaproszenie!!!

POWITANIE!!!
WITAMY Martę z Tczewa nowego członka Kola Pomorskiego SNM z życzeniami dalszej aktywności w działalności SNM w popularyzowaniu matematyki. 
Dla przypomnienia to właśnie między innymi warsztaty prowadzone przez Martę na XXXI Krajowej Konferencji SNM w Katowicach w lutym 2022 roku "Nauczanie oparte na projektach i nauczanie przez odkrywanie, czyli amerykańskie podejście do edukacji" - wywołały bardzo duże zainteresowanie uczestników konferencji. Dziękujemy Ci Marto za Twoje zaangażowanie w przeprowadzeniu warsztatów m.in. za szczegółowe zapoznanie z tematem. 

"....Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z amerykańskim stylem nauczania. Będą mogli wziąć udział w mini projekcie matematycznym pokazującym zastosowanie matematyki w życiu codziennym, opartym na odkrywaniu lub opierającym się na polaczeniu matematyki ze sztuka. Uczniowie zapamiętują z lekcji najwięcej, gdy działają praktycznie. Nauczanie przez odkrywanie pomaga uczniom przejąć odpowiedzialność za swoja naukę. Ciekawość pomaga zaangażować się uczniom i lepiej zrozumieć temat, zamiast tylko zapamiętywać zasady lub formuły."

ZAPROSZENIE!!!
Jednocześnie zapraszamy do udziału w SPOTKANIU z Zarządem i członkami Kola Pomorskiego SNM w dniu 27 maja 2022r. o godz.16-tej. SPOTKANIE odbędzie się w GODN w Gdyni. ZAPRASZAMY i DO  ZOBACZENIA w Gdyni!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
Janina Sikorska, Anna Domzała, Katarzyna Kiepiela i Mariusz Holz
Tekst: Janina Sikorska
Foto kwiaty: link