piątek, 19 listopada 2021

Pomorska Konferencja Regionalna ON-LINE - "NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z MATEMATYKĄ" - 4 grudnia 2021 roku

Koło Pomorskie SNM zaprasza nauczycieli matematyki na Pomorską Konferencję Regionalną Nauczycieli Matematyki "NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z MATEMATYKĄ" w dniu 4 grudnia 2021 roku. Partnerem konferencji jest GODN i 3 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Konferencji również nauczycieli matematyki spoza województwa pomorskiego.

Konferencja odbędzie się ON-LINE z udziałem popularnych wykładowców SNM, autorów i współautorów książek oraz znanych m.in. z pasji matematycznej w popularyzowaniu matematyki na bardzo wielu konferencjach lokalnych, regionalnych i krajowych SNM.

Program konferencji: "Niezwykła spotkanie z matematyką"
9:00 - Powitanie i otwarcie konferencji
9:15-10:00 - Wykład inauguracyjny dr n.med. Jan H. Spodnik "Matematyka w medycynie" Zakład Anatomii i Neurologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
10:00-11:00 - "Od egzaminu ósmoklasisty do matury rozszerzonej". Omówienie i przypomnienie zmian na egzaminach zewnętrznych w latach 2020, 2021, 2022. Analiza statystyczna i dydaktyczna egzaminów zewnętrznych odbytych w roku 2021 w województwie pomorskim i w Polsce. "Jak przygotować uczniów do obecnych i nadchodzących zmian w egzaminach." - Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski

Piotr Nodzyński – nauczyciel Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu , długoletni metodyk nauczania matematyki, organizator konkursów „Kangur”, „Liga zadaniowa”. Autor i wydawca podręczników, zbiorów i książek matematycznych. Egzaminator maturalny i przewodniczący zespołów egzaminu gimnazjalnego jak i egzaminu ósmoklasisty.

Tomasz Masłowski - nauczyciel matematyki w X LO im. prof. Banacha w Toruniu. Organizator konkursu matematycznego im. Banacha. Kierownik grupy matematycznej Toruńskiej Szkoły Ćwiczeń, nauczyciel kujawsko-pomorskiej e-szkoły. Autor podręczników, zbiorów i książek matematycznych. Egzaminator maturalny oraz powtórnego sprawdzania na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

11:00-12:00 - "Różne sposoby aktywizowania wszystkich uczniów" - Helena Lewicka
"W czasie spotkania przypomnimy lub poznamy sprytne sposoby liczenia i różne możliwości ćwiczenia rachunku pamięciowego niezbędnego na lekcjach matematyki. Poznamy również gry utrwalające rachunek pamięciowy. Opowiem o sposobach aktywizujących ucznia i łatwych do przeprowadzenia ćwiczeń dramowych na arytmetyce i geometrii, w których biorą udział wszyscy uczniowie."

Helena Lewicka - jest doświadczonym nauczycielem oraz metodykiem nauczania matematyki. Jest jedyną nauczycielką matematyki w Polsce, która ukończyła roczny kurs dla pedagogów DRAMY zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (CENTRUM Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITE. Swoim doświadczeniem pedagogicznym i znajomością m.in. warunków pracy nauczyciela i psychiki dziecka dzieliła się kształcąc studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w latach 90-tych w Zawodowym Studium Nauczycielskim przy UW. Również w latach 90-tych była członkiem i później przewodniczącą Wojewódzkiej KOMISJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla szkół podstawowych dla woj. mazowieckiego oraz w 2006/2007 wiceprzewodniczącą KKM. Była też przez kilka lat recenzentem MEN kwalifikującym do użytku szkolnego środki dydaktyczne przeznaczone do nauczania matematyki. Helena Lewicka też od wielu lat współpracuje z WSiP S.A. Jest autorką pomocy dydaktycznych jak również autorką i współautorką publikacji pomocniczych dla nauczyciela oraz podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów metodycznych.

Prosimy o zgłaszanie udziału nauczycieli poprzez wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TUTAJ oraz dokonywanie wpłat najpóźniej do 3 grudnia 2021 roku na konto: 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Konferencja PŁATNA - 10 zł dla członków SNM i 30 zł dla pozostałych uczestników.


Komitet organizacyjny Konferencji: Zarząd Koła Pomorskiego oraz członkowie Koła Pomorskiego - Sylwia Tarała LO nr 3 w Gdyni i Anna Domzała GODN w Gdyni
Plakat opracował: Michał Mazurkiewicz - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku i Mariusz Holz -  SNM
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Janina Sikorska

Zarząd Koła Pomorskiego SNM: Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, Marlena Glosa, Mariusz Holz i Wojciech Tomalczyk
Tekst: Janina Sikorska