wtorek, 12 października 2021

Konferencja: "NIEZWYKŁE SPOTKANIE z Matematyką" w dniu 6 listopada 2021r.

Koło Pomorskie SNM ZAPRASZA NAUCZYCIELI MATEMATYKI na Pomorską Konferencję Regionalną Nauczycieli Matematyki "NIEZWYKŁE SPOTKANIE z Matematyką" w dniu 6 listopada 2021r. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP  w Gdyni, ul. Legionów 27.

Partnerem Konferencji jest GDYNSKI ODN. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej Konferencji również nauczycieli matematyki spoza województwa pomorskiego. 

KONFERENCJA BEZPŁATNA DLA CZLONKOW SNM i płatna 30zł dla pozostałych jej UCZESTNIKÓW. 

Program konferencji : "NIEZWYKŁE SPOTKANIE z Matematyką" 

10.00-10:15 Powitanie i otwarcie konferencji.
10.15-11:00 1. "MATEMATYKA w MEDYCYNIE" - wykład inauguracyjny dr n. med. JAN H. SPODNIK
11:00-12:30 2. "Różne sposoby aktywizowania wszystkich uczniów" - HELENA LEWICKA SNM
"M.in... poznamy sprytne sposoby liczenia w zabawach i grach. Będziemy uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach dramowych wprowadzających temat lub utrwalającym go."

Przerwa 12.30-13.00

13:00-14:30 3. "Matematyka bez formuł" - PIOTR NODZYŃSKI i TOMASZ MASŁOWSKI SNM 
"Celem autorów jest rozwijanie pomysłowości, szybkiej orientacji, łatwości postrzegania oraz umiejętności logicznego myślenia. Dla nauczycieli wykład może być impulsem do pokazywania matematyki w ciekawy i zrozumiały sposób. Może to stanowić urozmaicenie procesu dydaktycznego w ramach pracy w szkole, kole matematycznym i w samokształceniu w domu. Zadania z zakresu algebry i geometrii oparte są na obserwacji otaczającego świata."

Temat warsztatów: Od egzaminu ósmoklasisty do matury rozszerzonej.
"Omówienie i przypomnienie zmian na egzaminach zewnętrznych w latach 2020,2021,2022.
Analiza statystyczna i dydaktyczna egzaminów zewnętrznych odbytych w roku 2021 w Polsce.
Jak przygotowywać uczniów do obecnych i nadchodzących zmian w egzaminach?"

Prosimy o zgłaszanie udziału nauczycieli poprzez wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TUTAJ oraz dokonywanie wpłat najpóźniej do 5 listopada 2021r. na konto: 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Komitet organizacyjny Konferencji: Zarząd Koła Pomorskiego oraz członkowie Koła Pomorskiego - Sylwia Tarała LO nr 3 w Gdyni i Anna Domzała GODN w Gdyni
Plakat opracował: Michał Mazurkiewicz i Mariusz Holz

Zarząd Koła Pomorskiego SNM: Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska, Marlena Glosa, Mariusz Holz i Wojciech Tomalczyk
Tekst: Janina Sikorska