piątek, 25 czerwca 2021

Wakacje...

N A U C Z Y C I E L O M   I   U C Z N I O M,
z okazji WAKACJI,
- ż y c z y m y spokojnego, dłużej trwającego snu oraz dużo zdrowia, pomyślności i codziennej radości, tylko przyjaźń i życzliwość otoczenia pomaga spełnić WAKACYJNE MARZENIA.
Ż Y C Z Y M Y  NAUCZYCIELOM MATEMATYKI, ICH RODZINOM I UCZNIOM DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU I REALIZACJI PLANÓW WAKACYJNYCH.
W imieniu Członków Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 
ZARZĄD KOŁA POMORSKIEGO SNM
Katarzyna Kiepiela, Janina Sikorska, Helena Dąbrowska,
Marlena Glosa, Wojciech Tomalczyk i Mariusz Holz

Tekst: Janina Sikorska