poniedziałek, 29 marca 2021

Konferencja Koła Pomorskiego i Wielkopolskiego SNM


"MATEMATYKA nie dzieli NAS"!!! 


Pod takim hasłem rozpoczęła się 20.03.2021 roku o godzinie 10:00 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ONLINE Nauczycieli Matematyki, zorganizowana przez Koło Pomorskie i Wielkopolskie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki przy partnerstwie Politechniki Gdańskiej.

Uroczystego otwarcia Konferencji w imieniu ORGANIZATORÓW dokonała Przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM - Katarzyna Kiepiela witając wszystkich NAUCZYCIELI i zaproszonych PRELEGENTÓW uczestniczących w Ogólnopolskiej Konferencji Online w Jubileuszowym Roku SNM, jednocześnie dedykując w imieniu Koła Pomorskiego i Wielkopolskiego SNM uczestnikom konferencji REFREN utworu muzycznego Mrozu: "JAK NIE MY TO KTO"

Po odsłuchaniu refrenu w kontynuacji powitania Przewodnicząca Koła Wielkopolskiego - Jolanta Podziemska zacytowała: "MATEMATYKA to siła, MATEMATYKA to moc, chcesz mieć lepszą przyszłość, to uwierz w to." Wiersz opracowały - M. Sztandarska i J. Sikorska z Koła Pomorskiego SNM w związku z XXX - LECIEM SNM.

Następnie Przewodnicząca Koła Wielkopolskiego witając i przedstawiając trzech doświadczonych prelegentów SNM słynących m.in. ze swojej pasji matematycznej w nauczaniu matematyki: Piotra Nodzyńskiego, Tomasza Masłowskiego i Adama Makowskiego podkreśliła, że występują bardzo często jako lubiany TERCET MATEMATYCZNY, który dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym w sposób profesjonalny na bardzo wielu konferencjach lokalnych, regionalnych i krajowych SNM.

Podając temat pierwszego wykładu konferencji wymienionych prelegentów "Zadania na dowodzenie na egzaminie zewnętrznym - od egzaminu ósmoklasisty do matury rozszerzonej", poinformowała też, że  niezależnie od wykonywanej pracy zawodowej Adam Makowski jest zaangażowany w działalność SNM, którego jest Prezesem od 2019 roku. W dalszej swojej wypowiedzi Przewodnicząca Koła Wielkopolskiego oddała głos Adamowi Makowskiemu - Prezesowi SNM, który na wstępie podziękował organizatorom Konferencji Online i partnerowi - Politechnice Gdańskiej. Podkreślił też znaczenie konferencji dla nauczycieli pracujących zdalnie w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemicznym. W imieniu swoim i kolegów prelegentów - Piotra Nodzyńskiego i Tomasza Masłowskiego podziękował za zaproszenie na konferencję. Po wystąpieniu Prezesa SNM, Przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM - Katarzyna Kiepiela podziękowała za zgłoszenie udziału w Konferencji Online jej uczestnikom zapraszając na wykłady.

Wykład drugi: "Innowacyjna matematyka w Szkole Podstawowej" - przedstawiła Alicja Gawrońska z SNM, dzieląc się swoim doświadczeniem wynikającym z długoletniego nauczania matematyki w Szkole Podstawowej. Zapoznając uczestników konferencji ze swoją prezentacją poinformowała też, że tylko praca dla ciągłej poprawy jakości nauczania matematyki i wymiana doświadczeń między nauczycielami ulepszy metody i narzędzia w nauczaniu matematyki zwiększając zainteresowanie matematyką wśród uczniów.

Podczas trzeciego wykładu "Jak wygrać wybory" - dr Nikodem Mrożek znany m.in. jako popularyzator matematyki, zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim szczegółowo zapoznał nauczycieli uczestniczących w konferencji z podstawowymi metodami przeliczenia głosów na mandaty, przedstawiając ich słabe i mocne strony na przykładzie wyborów do Samorządu Szkolnego. Wykazał również m.in. "że ordynacja wyborcza, to dobry sposób na jednej lekcji połączyć matematykę z wiedzą o społeczeństwie".


Pomimo, że uczestnicy konferencji reprezentowali różne etapy edukacyjne nauczania, to wykazali zainteresowanie wszystkimi wykładami prowadzonymi zdalnie włączając się niejednokrotnie do dyskusji.

W Konferencji wzięło udział 114 nauczycieli z różnych miejscowości z 15 województw. Najwięcej z województwa pomorskiego - 24 osoby, województwa wielkopolskiego - 18 osób, województwa śląskiego - 14 osób, województwa mazowieckiego - 12 osób oraz 46 nauczycieli z województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. 

Po zakończeniu wykładów w imieniu Koła Pomorskiego SNM i Koła Wielkopolskiego SNM  Katarzyna Kiepiela - przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM podziękowała Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i jego członkom za współpracę oraz Partnerowi - POLITECHNICE GDANSKIEJ jak również Prelegentom za interesujące wykłady i nauczycielom matematyki za udział w zdalnej konferencji "MATEMATYKA nie dzieli NAS!". Ponieważ pierwsza Konferencja Koła Pomorskiego SNM została zorganizowana na Politechnice Gdańskiej 3 września 2016 r. "MATEMATYKA w MUZYCE" to nie mogło zabraknąć i tym razem rytmów muzycznych towarzyszących kolejnej Konferencji dla Nauczycieli matematyki. Tak więc na zakończenie Konferencji "MATEMATYKA nie dzieli NAS" uczestnicy jej usłyszeli kolejny raz refren utworu Mrozu "Jak nie my to kto?" zadedykowany przez organizatorów wszystkim uczestnikom Konferencji słowami: Do zobaczenia na następnej Konferencji!

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Online "MATEMATYKA nie dzieli NAS!":
Zarząd Koła Pomorskiego SNM i Koła Wielkopolskiego SNM
Katarzyna Kiepiela, Jolanta Podziemska,  Alicja Gawrońska, Helena Dąbrowska, Mariusz Holz,
Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego - Janina Sikorska

Plakat: Mariusz Holz - Koło Pomorskie SNM, 
Foto konf.: Barbara Patoka - Koło Wielkopolskie SNM
Foto: SNM
Tekst, hasło konferencji i propozycja podkładu muzycznego refrenu utworu muzycznego MROZU "Jak nie My to Kto?" - Janina Sikorska - Koło Pomorskie SNM