piątek, 23 listopada 2018

Wspomnienia po Gdańskiej Konferencji!

Wspomnienia po Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej Nauczycieli Matematyki Szkół Podstawowych w Gdańsku.
Przyjechali do Gdańska w dniu 17 listopada 2018 roku z 38 miejscowości z różnych stron województwa pomorskiego, nauczyciele szkół podstawowych w liczbie ponad 100, aby uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych prelegentów, przekonując się i tym razem, że łączy ich MATEMATYKA.
Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku-Żabianka pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


ORGANIZATORZY: 
Dyrekcja Szkoły nr 89 w Gdańsku - mgr Urszula Nazarko i mgr Beata Kapuścińska 
KOŁO POMORSKIE SNM reprezentowane przez uczestniczących w KONFERENCJI członków ZARZĄDU : mgr Katarzyna Kiepiela - przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM, mgr Janina Sikorska - sekretarz Koła Pomorskiego SNM, mgr Helena Dąbrowska - członek Zarządu Koła Pomorskiego SNM 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
- nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 89:
1. mgr Helena Dąbrowska - przewodnicząca 
2. mgr Rafał Cybulski - członek Koła Pomorskiego SNM 
3. mgr Anna Czaplińska 
4. mgr Joanna Przychocka 
5. mgr Marzena Krygier 
oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku - mgr Mariusz Holz (członek Koła Pomorskiego SNM)

W Konferencji zaszczycili nas swoją obecnością: mgr Jerzy Wiśniewski - dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, mgr Alina Molska - Prezes  Oddziału ZNP w Gdańsku, mgr Alina Przychoda - Prezes Zarządu Krajowego SNM
Podczas Konferencji wykład inauguracyjny "EGZAMIM OŚMIOKLASISTY Z ZAKRESU MATEMATYKI " przedstawiony został przez mgr Renatę Świrko - współautora koncepcji egzaminu i kierownika pracowni d/s analiz wyników egzaminacyjnych OKE. 
Po wykładzie odbyły się sesje warsztatowe : 
- "Matma inaczej, czyli kilka pomysłów, jak przełamać rutynę na lekcji matematyki" przeprowadzone przez popularną prelegentkę SNM mgr JOANNĘ ŚWIERCZ
- "Dowodzenie twierdzeń w Szkole Podstawowej" przedstawione przez doświadczoną prelegentkę SNM mgr HELENĘ LEWICKĄ
Poza warsztatami prowadzonymi przez prelegentki SNM, uczestniczący zapoznali się na kolejnych warsztatach z  przykładami rozwiązań STEAM z LEGO EDUCATION na lekcjach matematyki  "CAŁA PARA W EDUKACJĘ" prowadzonych przez prelegentkę mgr Igę Malik - Akces Edukacja.
Również warsztaty prelegenta mgr Mateusza Grabowskiego "ŁĄCZYMY MATEMATYKĘ Z ZABAWĄ - KARTY GRABOWSKIEGO" wywołały duże zainteresowanie wśród nauczycieli uczestniczących w konferencji. Należy przy tym podkreślić, że wymienieni prelegenci pokonali setki kilometrów, aby wziąć udział w konferencji i spotkać się z czekającymi na nich ponad 100 nauczycielami. Nie zawiedli i przyjechali: Pani Joanna Świercz z Opola, Pani Helena Lewicka z Warszawy, Pani Iga Malik z Lublina i Pan Mateusz Grabowski z Poznania. Miłe ich powitanie i aktywne uczestnictwo nauczycieli w warsztatach potwierdziło jednogłośnie hasło konferencji: "ŁĄCZY NAS MATEMATYKA".
Należy podziękować Wydawnictwom "NOWIK" i "PODKOWA" które uatrakcyjniły nauczycielom uczestniczącym w konferencji czas między warsztatami tworząc swobodną atmosferę do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych miejsc województwa pomorskiego.
Szczególne podziękowania kierujemy do PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO SNM mgr ALINY PRZYCHODY, która między innymi wspierając Zarząd Koła Pomorskiego SNM przy organizowaniu KONFERENCJI GDAŃSKIEJ towarzyszyła im jako uczestnik konferencji przyjeżdżając spoza województwa pomorskiego.
Dziękujemy również Pani Danucie Tarnawa - kierownikowi Biura SNM, z którą jest zawsze kontakt przy każdej organizowanej konferencji oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku Pani Urszuli Nazarko i Pani Beacie Kapuścińskiej za współpracę przy organizowaniu  Konferencji "Ł ą c z y   n a s   m a t e m a t y k a". 

UCZESTNIKOM KONFERENCJI I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ZORGANIZOWANIA WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - serdecznie d z i e k u j e m y cytując 

Lewisa Carrolla: "Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ".

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM Zarząd Koła Pomorskiego SNM: K.Kiepiela, J.Sikorska, H.Dąbrowska, M.Glosa i W.Tomalczyk

Foto: Rafał Cybulski - SNM i SP 89 oraz Joanna Przychocka - SP 89 w Gdańsku.
TEKST: J.Sikorska