poniedziałek, 29 stycznia 2018

Konferencja w Kartuzach - 25 stycznia 2018

Witamy Kartuzy!

W dniu 25 stycznia 2018 roku odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach konferencja "Licz na Matematykę" zorganizowana przy współpracy Starosty Kartuskiego mgr Janiny Kwiecień oraz Dyrektora Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach mgr Anny Dereń i Koła Pomorskiego SNM. Podczas spotkań dotyczących przygotowań konferencji  Koło Pomorskie SNM reprezentowała mgr Janina Sikorska. W programie konferencji niezwykle interesujący wykład "Twierdzenia pajęczynowe" przedstawiła dr Barbara Wolnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast warsztaty w trzech grupach nauczycieli (SP, G, PG) prowadzone były przez mgr Tomasza Masłowskiego, mgr Piotra Nodzyńskiego i mgr Adama Makowskiego.
Wymienieni prelegenci są doświadczonymi, popularnymi i lubianymi wieloletnimi członkami Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Na zdjęciu w kolejności od prawej: 
Starosta Kartuski mgr Janina Kwiecień, dyr CIE w Kartuzach mgr Anna Dereń, dr Barbara Wolnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego


Na szczególną uwagę zasługuje życzliwe i przyjazne powitanie nauczycieli uczestniczących w konferencji przez Starostę Kartuskiego mgr Janinę Kwiecień, co wytworzyło niezapomnianą atmosferę sprzyjającą aktywnemu udziałowi nauczycieli w konferencji. Również Dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych mgr Anna Dereń, która nie tylko, że służyła pomocą organizacyjną w czasie trwania konferencji to wraz z mgr Janiną Kwiecień Starostą Kartuskim dzieliły się swoim doświadczeniem zawodowym podczas dyskusji i wymiany doświadczeń zawodowych uczestniczących w konferencji nauczycieli ponieważ obie z zawodu są nauczycielkami. Pani Janino i Pani Aniu dziękujemy za ciepłe słowa skierowane do nauczycieli i wytworzenie rodzinnego nastroju podczas konferencji. Spowodowało to, że nauczyciele nie czując zmęczenia po zajęciach szkolnych, poświęcając swój wolny czas aktywnie uczestniczyli podczas wykładu i warsztatów. Podkreślali też niejednokrotnie "Czujemy się tak, jak pracowalibyśmy w jednej szkole". Należy tylko przypomnieć, że uczestniczący nauczyciele w konferencji "Licz na matematykę"przyjechali do Kartuz z różnych miejscowości województwa pomorskiego: Somonino, Chmielno, Staniszewo, Żukowo, Mirachowo, Kamienica Królewska, Malbork, Czernin, Podjazy Sulęczyno, Wejherowo, Kowale, Gdańsk, Gdynia, Kartuzy.
Niewątpliwie w Konferencji "Licz na matematykę" uczestniczyli nauczyciele matematyki-pasjonaci. Potwierdzili to swoim aktywnym udziałem w zajęciach i poziomem dyskusji. Na pewno  konferencja w Kartuzach pozostanie w ich pamięci nie tylko ze względu na interesujące warsztaty i wykłady, ale również z powodu życzliwej atmosfery tam panującej niezbędnej w pracy nauczyciela.
Niezapomnianym również będzie fakt dotyczący spotkania po 16 latach Diany i Jerzego, którzy uczęszczali do jednej klasy Liceum w Kartuzach, a których drogi po maturze rozeszły się. Oboje nie przewidzieli, że spotkają się ponownie po 16 latach w Kartuzach jako nauczyciele matematyki na naszej konferencji. Nie mając ze sobą kontaktu nie wiedzieli również, że mieszkają nadal w województwie pomorskim tylko w innych miastach.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia, a niezapomniani prelegenci podziękowania od organizatorów spotkania. W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji SNM w Poznaniu 9-12.02.2018 r. z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i kontynuacji aktywnego popularyzowania matematyki w życiu codziennym.
autor tekstu: Janina Sikorska

Fotografie: uczestnicy konferencji
Fotografie Kartuz: Stanisław Neubauer, Cz. Pobłocki, R. Wardęska, Cz. Pobłocki, M. Karczewska, Mariusz Wilkowski, Sebastian Formela, 
Autor tekstu: Janina Sikorska